Privat kørsel i varebiler | Beskatning

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Privat kørsel i varebiler | Beskatning
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 13. april 2023

Privat kørsel i varebiler | Beskatning

Privat kørsel i arbejdsgivers varebil
For at en medarbejder kan undgå beskatning af fri bil til rådighed ved kørsel i en varebil (ved kørsel hjem-arbejde), kræver Skattestyrelsen at køretøjet er ’specialindrettet’. Eller at man fremviser en 'tro-og-love'-erklæring, hvori medarbejderen fraskriver sig rådighedsretten. Eller at man har købt dagsbeviser. Eller man benytter 25 gange-reglen som er omtalt i en tidligere artikel.

Et dagsbevis (dagsbillet) giver medarbejderen lov til at køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 tons.

●  Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59.
●  Der kan max. købes 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

Dagsbeviser kan købes online på skat.dk (motorregisteret) eller via app'en

Specialindrettede køretøjer
Afgørelsen af om køretøjet er specialindrettet er subjektiv, og SKAT (og domstolene) lægger vægt på stribe momenter, der kan tyde på det ene eller det andet. Specialindrettede køretøjer er kendetegnet ved, at de er UEGNEDE til privat kørsel, netop pga. indretningen. Af den grund kan man derfor køre hjem i dem fra arbejde uden at blive beskattet.

... det er en fordel, at bilen ikke er rengjort, og at den er ildelugtende!


Momenter, der indgår i bedømmelsen af om et køretøj er specialindrettet – altså uegnet til privat kørsel - kan du se i denne skematiske oversigt:


Bemærk, at det er en fordel at bilen ikke er rengjort, og at den er ildelugtende. Det skal åbenbart helst ligne en svinesti i bilen og lugte af bøvs og flatus. Fantastisk!

Der skal normalt lægges vægt på flere af de forhold, der er nævnt i skemaet ud over de generelle betingelser, som er nævnt over skemaet. Der kan dog også være andre konkrete forhold, der har betydning for vurderingen.

Beskatningsmæssigt selvmål
At arbejdsgiveren indregistrerer bilen til ’blandet anvendelse’ (privat/erhverv) og derfor monterer ’papegøjeplader’ og betaler privatbenyttelsesafgiften, trækker fælt ned i den samlede bedømmelse. Det er et signal til alle om, at bilen netop ikke er indrettet på en sådan måde, at den er uegnet til privat brug. Faktisk agter man netop at benytte bilen til private formål. Hvorfor ellers undlade momsfradraget ved købet af varebilen og fremadrettet betale privatbenyttelsesafgiften??

Effekten af at montere en ’papegøjeplade’ er, at virksomheden undgår momsproblemer. Det er tilladt at køre privat rundt i bilen – momsmæssigt.

Men det har også en skattemæssigt effekt som ’sidegevinst’ for medarbejderen:
Det vil nemlig udløse beskatning af fri bil til rådighed, at montere ’papegøjeplader’… Igen med mindre, at der forligger en 'tro-og-love'-erklæring om at medarbejderen ikke benytter bilen privat og at arbejdsgiver påser, at dette overholdes. Men hvis det er tilfældet, at der foreligger en 'tro-og-love'-erklæring, hvorfor så overhovedet montere ’papegøjepladen’??...

Jf. denne dom fra Vestre Landsret: SKM2017.477.VLR:
-  Køretøjet var indrettet med reolsystem i varerummet. Landsretten fastslog, at Mercedes'en ikke havde en sådan indretning, at den kunne anses som et specialindrettet køretøj, der var uegnet som alternativ til en privat bil.

-  Landsretten fandt videre, at der i sagen var en formodning for, at appellanten havde haft den omhandlede Mercedes til rådighed til privat benyttelse. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at køretøjet var indregistreret til blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse, samt at selskabet havde betalt tillægsafgift for privat anvendelse.

-  Endelig fandt landsretten, at formodningen for privat rådighed ikke var afkræftet.

Nedenfor er to billedeksempler fra Skattestyrelsens univers. Den ene er specialindrettet - det er den anden ikke. Der findes flere billedeksempler med Skattestyrelsens begrundelser for specialindretning eller ikke. Du finder dem her: Specialindrettede køretøjer.

Kilde: Skat.dk

Kilde: Skat.dk

Dette køretøj vil SKAT ikke anse som specialindrettet, og køretøjet er dermed egnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

●  Det er et køretøj, der som udgangspunkt uden den pågældende indretning er meget velegnet til privat brug.
●  Køretøjet er ikke ved indretningen blevet uegnet til privat brug.
●  Der er muligvis heller ikke et erhvervsmæssigt behov for den konkrete indretning, og tingene kan tages ud af køretøjet, hvis der er behov for rent privat at transportere ting.
●  Køretøjet er ikke tilsmudset eller med lugtgener, der gør det uegnet til privat brug.

Kilde: Skat.dk

Kilde: Skat.dk

Dette køretøj vil SKAT anse som specialindrettet og dermed uegnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

●  Det er et køretøj, der som udgangspunkt med den pågældende indretning er mindre velegnet til privat brug pga. størrelse, og fordi der er tale om en bilmodel uden vinduer.
●  Køretøjet er ved indretningen med fastmonteret reoler blevet mindre egnet til privat brug, så det samlet set er uegnet til at træde i stedet for en privat bil.

Kan beskatning undgås?
Jeps! Sørg for at varevognen er specialindrettet – og indregistreret på rene gule plader. Så er det skattefrit at køre hjem i bilen, - og i øvrigt også at have såkaldte ’svinkeærinder’ på op til 1.000 km årligt. Altså privat kørsel, som f.eks. at hente børn i daginstitutionen, handle ind etc. ’Svinkeærinderne’ må dog kun foregå i relation til arbejdskørslen.


Relevante kurser
Aktuel Løn
Aktuel Moms