Aktuel Løn 2024

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Aktuel Løn-image

Aktuel Løn 2024

Med et aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye udfordringer, problemstillinger og opmærksomheder – og ikke mindst muligheder og løsninger.
Vi gennemgår bl.a. sandsynlige kontrolområder ved en arbejdsgiverkontrol. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere på dagens kursus.
Kurset tager som altid udgangspunkt i nyeste love, domme og afgørelser, og gældende retspraksis.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være helt ajour på lønområdet, og kunne løse dine daglige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt.

Målgruppe
HR- og lønmedarbejdere, revisorer, ansatte ved lønbureauer, konsulenter og andre som er i berøring med fagområdet.

NB: Programmet opdateres løbende i takt med at nyheder, lovændringer, ny domme mv. dukker op... så kurset hele tiden er aktuelt.

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Lønindberetning fra A-Z

Med udgangspunkt i Skattestyrelsens indberetningsvejledning får du helt styr på brugen af alle felter i eIndkomstregistret. Hvilke felter bruges til hvad og hvornår og hvordan? Hvilke forpligtelser har en arbejdsgiver...

Videre

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Aktuel Løn 2024

Med et aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye udfordringer, problemstillinger og opmærksomheder – og ikke mindst muligheder og løsninger. Manglende eller forkerte indberetninger kan medføre både bøde til arbejdsgiver og ubehagelige skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Blandt meget andet kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner:

 • Ny rentelov (nu bliver det dyrt at efterangive)
 • Er din underleverandør i et ’tjenestelignende forhold’ til dig, skal du indeholde A-skat og AM-bidrag.
 • Arbejdsudleje og udenlandske medarbejdere
 • Indførsel af TIN-numre pr. 1/1 2024
 • Honorarmodtagere - 'aflønning' af underleverandører
 • Øget brug af hjemmearbejdspladser - beskatningsmæssige overvejelser og opmærksomheder
 • Radikal ændring af beskatning af fri bil til rådighed fra og med 2021, medfører bl.a. nødvendig årlig genberegning af beskatningsgrundlaget
 • Markant stigning i miljøtillægget (fri bil) - som følge af 'grøn omstilling'
 • Skattefrie godtgørelser – et eviggyldigt risikoområde
 • Udvalgte personalegoder, der har Skattestyrelsens fulde opmærksomhed
 • Lønomlægning – konvertering af (højt) beskattet løn
 • Arbejdsgivers erstatningspligt overfor medarbejderen, hvis beskatning udløses, pga. arbejdsgiver-fejl


Lønindberetning og eIndkomst

 • Indberetningspligter til Felt 63
 • Korrekt anvendelse af Felt 55/56
 • Masserettelser
 • Anvendelse af korrekt lønperiode. Er blevet vigtigere at have styr på fremadrettet…

To tilbagevendende og eviggyldige problemområder kræver en særlig opmærksomhed, nemlig

Sondringen mellem A- og B-indkomst

 • Er din underleverandør i et ’tjenestelignende forhold’ til dig, skal du indeholde A-skat og AM-bidrag.
 • Hvornår er din underleverandør at betragte som ansat?
 • Hvordan og hvor meget hæfter arbejdsgiveren for A-skat og AM-bidrag der ikke er indeholdt (og betalt)?
 • Skattestyrelsen har udmeldt skærpet og øget kontrol af området.


Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse – et økonomisk risikoområde

 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder krav til dokumentation,
 • Iagttagelse af den berygtede 60-dages regel. At tage fejl her, kan blive en dyr fornøjelse. 
 • Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning.
 • Hvad sker der, hvis arbejdsgiver udbetaler godtgørelser der er anderledes end ’statens satser’?
 • Rejsebegrebet – krav til afstand og varighed
 • Arbejdsgivers erstatningspligt til medarbejderen hvis beskatning udløses
 • Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås

 

”Personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, der volder virksomheder de største problemer, når de skal indberette oplysninger til myndighederne.Virksomhederne risikerer bøder ved gentagne fejl i indberetningerne, hvis de ikke opdages af revisorerne”.
- Berlingske den 28. januar 2015 -


Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder
Vi gennemgår sandsynlige kontrolområder ved arbejdsgiverkontrol på personalegodeområdet. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere:

 • Almindelig personalepleje – hvornår er det ikke længere personalepleje, men løn?
 • Gaver til medarbejdere - hvornår skal de beskattes?
 • Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede personalegoder
 • Øget brug af hjemmearbejdspladser - beskatningsmæssige overvejelser og opmærksomheder


Optimering af lønpakken

 • Fleksible personalegoder, hvad er op og ned og hvad er kravene til en fleksibel personalegodeordning
 • Lønomlægning. Konvertering af højt beskattet løn til et skattefrit gode. Særlige opmærksomheder. Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler.


Kørsel i firmabiler – Kører medarbejderen rundt i en tikkende ”skattebombe”?

 • Ændret beskatningsgrundlag ved leasing af bil pga. genberegningspligt efter 4 måneder
 • Elbiler – opmærksomheder, herunder opladning både på arbejdspladsen og derhjemme
 • Bevisbyrde – beskatning firmabil – er der rådighedsret eller ej
 • Radikal ændring af beskatning af fri bil til rådighed fra 2021, medfører bl.a. nødvendig årlig genberegning af beskatningsgrundlaget
 • Markant stigning i miljøtillægget (fri bil) -som følge af grøn omstilling


Andre udvalgte opmærksomheder

 • Skattekontoen – opdatering og opmærksomheder


NB: Programmet opdateres løbende i takt med at nyheder, lovændringer, ny domme mv. dukker op... så kurset hele tiden er aktuelt.

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Lønindberetning fra A-Z

Med udgangspunkt i Skattestyrelsens indberetningsvejledning får du helt styr på brugen af alle felter i eIndkomstregistret. Hvilke felter bruges til hvad og hvornår og hvordan? Hvilke forpligtelser har en arbejdsgiver...

Videre

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Frank Olsen-image

Frank Olsen

Skattekonsulent

Frank er oprindeligt bankuddannet og har desuden arbejdet 5 år som leder i detailbranchen. De seneste 23 år har Frank været ansat i Told&Skat, SKAT og nu Skattestyrelsen. I gennem årene har Frank lavet kontrol af moms, lønsumsafgift og arbejdsgiverforhold. Har desuden undervist i Skattestyrelsens systemer både internt og eksternt. Siden 2008 har han beskæftiget sig intenst med eIndkomst og i de seneste år har han været en del af processejer-teamet på eIndkomst. Frank har undervist i arbejdsgiverforhold, lønindberetning og eIndkomst i en lang årrække.

Andreas Stahlberg-image

Andreas Stahlberg

Fokuskurser

Andreas har en mangeårig baggrund fra revisionsbranchen, SKAT og undervisningsbranchen. Andreas har i løbet af de seneste 25 år undervist og udviklet kurser i økonomi, herunder regnskab og bogføring. Har i årenes løb afholdt en lang række kurser og foredrag for dansk erhvervsliv og er en efterspurgt underviser og foredragsholder. Er kendt for sin humoristiske indgangsvinkel til emner som af mange ellers betragtes som 'knastørt stof', og er garant for, at det bestemt kan lade sig gøre at kombinere høj faglighed og humor. Med stort udbytte til følge for kursusdeltagerne... Hos Fokuskurser underviser Andreas primært i momsforhold, personalebeskatning, bogholderi og regnskab, og er leder af de faglige netværk.


"Kære Frank og Andreas. Tak for en fantastisk undervisning. I er bare de bedste! I er fagligt meget kompetente og jeres undervisningsform er helt suveræn. Jeres ping-pong fik dagen til nærmest at flyve afsted."

- Gitte Rodino, SimCorp A/S"De to gutter, Frank og Andreas, gør et ellers "tørt" fag (det synes jeg jo ikke, at det er, men det har lønbogholdere jo ry for at være) til det rene stand-up show! Et super kursus med masser af brugbart input og højt fagligt niveau"

- Jannie Möser, OK Fonden,"Frank og Andreas er to dygtige og sjove instruktører, der præsenterer stoffet meget aktuelt og relevant. De to har et godt samarbejde og supplerer hinanden særdeles godt. De formår at gøre selv det på papiret kedeligste stof til en god oplevelse."

- Marianne Mammen, Sydbank A/S,"Kære Frank og Andreas. Jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig god dag. I er bare super gode at være på kursus hos. Alt det stof mange vil synes er svært, får I til at lyde nemt og formidler det hver gang på en forståelig og effektiv måde."

- Margrethe Lillelund, Siteimprove A/S,


Kommende kurser

Se alle