Svaret er 373! Men hvad er spørgsmålet?

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Svaret er 373! Men hvad er spørgsmålet?
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 23. november 2022

Svaret er 373! Men hvad er spørgsmålet?

Alle ved, at 42 er svaret på 'det ultimative spørgsmål om livet, universet og alt det dér'. Men hvad er 373 så svaret på?

Hvad Porsche burde kalde deres nyeste elbil-model?

Antallet af træningspas det danske fodboldlandshold har gennemført inden VM begyndte
?

Antallet af bowlingkugler der er i en gennemsnitlig bowlinghal (inkl. værksted og lager)?

Næh!

Det rigtige spørgsmål er:
”Hvad er den høje sats for skattefri befordringsgodtgørelse i 2023?”.

Nye 2023-satser for skattefrie godtgørelser m.v.
De 19 medlemmer af det kollegiale lægmandsorgan Skatterådet, har nemlig besluttet at 373 øre er en vanvittig god befordringsgodtgørelse pr. kørt kilometer i 2023 for lønmodtagere, der kører erhvervsmæssigt for deres arbejdsgiver i egen bil. 373 øre pr. km op til 20.000 km. Herefter falder satsen til 219 øre.

Bomben i 2023
Godtgørelsessatsen for cykel, knallert, el-løbehjul mfl. er nærmest eksploderet og er nu hævet med hele 4
øre!... så satsen i 2023 er 0,61 kr./km. Nogle vil snappe efter vejret nu...
Fans af el-løbehjul og cykler kan bryde ud i sang og lade glædestårerne trille frit: 10 km rullet/kørt = 6,10 kr. lige i foret!

Satsen på de 3,73 kr. (2023) er i øvrigt steget fra 3,70 kr. (2022). Altså en stigning på blot 3 øre. Årsagen er (igen) primært stigende priser på brændstof.

PAS PÅ! Opmærksomhed
Pas derfor på med ikke at benytte den nye 2023-sats ved udbetaling af befordringsgodtgørelse i januar 2023 for december-kørsel i 2022. Hvis man gør det, har man udbetalt for meget for decemberkørslen (brugt en for høj sats) og så vanker der et 'adfærdsregulerende dask i nakken' i form af beskatning af udbetalingen...

Et hurtigt overblik over nogle af de mest efterspurgte 2023-satser finder du lige her:

Skattefrie godtgørelser 2023
Skattefri befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km/år

Skattefri befordringsgodtgørelse over20.000 km/år

Skattefri befordringsgodtgørelse cykel, knallert m.fl.

Skattefri rejsegodtgørelse (kost)

Skattefri rejsegodtgørelse (logi)


3,73 kr./km

2,19 kr./km

0,61 kr./km

555  kr./døgn

238 kr./døgn

Befordringsfradrag 2023
Befordringsfradrag 25-120 km

Befordringsfradrag over 120 km


2,19 kr./km

1,10 kr./km

Gaver m.v. 2023
Julegave fra arbejdsgiver – skattefri op til

Personalegoder – påskønnelser (bagatelgrænse)

Personalegoder – arbejdsrelaterede  (bagatelgrænse)


900 kr.

1.300 kr.

6.700 kr.

Fri telefon m.v. 2023
Værdi af fri telefon, computer og internet


3.100 kr.

Topskattegrænse 2023
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)


568.900 kr.

Læs mere – og se mange flere 2023-satser - på vores 'Download'-side.


Relevante kurser der behandler godtgørelser og andre personalegoder
Aktuel Løn
Personalegoder | Skat & Moms
Lønindberetning fra A-Z