Lønindberetning fra A-Z

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Lønindberetning fra A-Z-image

Lønindberetning fra A-Z

Kurset tager udgangspunkt i Skattestyrelsens indberetningsvejledning til eIndkomstregistret. Kurset har som formål at give et overblik over indberetningspligterne - med særlig fokus på de områder som erfaringsmæssig giver anledning til flest spørgsmål, og hvor fejlagtig indberetning i sidste ende kan blive dyrt for både virksomhed og medarbejder.

På kurset får du kompetencerne til at håndtere de mange aspekter af lønarbejdet; både teoretisk, praktisk og lovmæssigt.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være helt ajour på lønindberetningsområdet, og kunne løse dine daglige udfordringer og problemstillinger optimalt, effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning

Målgruppe:
Kurset er relevant for bl.a. ansatte inden for løn– og personaleområdet, samt selvstændige, der skal til at ansætte medarbejdere. Både den erfarne og mindre erfarne på lønområdet kan med fordel deltage på kurset.

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Løn 2024

Med et løbende opdateret kursusprogram tager vi pulsen på løn- og personaleområdet og fokuserer på aktuelle problemstillinger og opmærksomheder, - herunder Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder, – og ikke mindst muligheder og løsninger.

Videre

Aktuel Løn 2024

Aktuel Løn 2024
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene....

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Lønindberetning fra A-Z

Kurset har som formål at give et overblik over indberetningspligterne, som de er beskrevet i bl.a.Skatteindberetningsloven. Der er særlig fokus på de områder som erfaringsmæssig giver anledning til flest spørgsmål, og hvor fejlagtig indberetning i sidste ende kan blive dyrt for både virksomhed og medarbejder.

Sådan virker systemet

 • Hvad er eIndkomst - hvem bruger oplysningerne og til hvad
 • Hvornår og hvad skal der indberettes


Indberetningspligter

 • Hvem skal indberette? Arbejdsgiver eller lønmodtager?


Når du ansætter personale

 • Hvilke oplysninger skal du have fra den ansatte
 • Lønningsregnskabets indhold og opbygning


Skattekortet

 • Hovedkort/bikort. Hvilket skal benyttes?
 • Hvordan får du fat i skattekortet.
 • Indberetning af ansættelsesoplysninger på medarbejderen


Lønsedlen

 • Opbygning, indhold og nødvendighed


Indkomsttyper

 • Hvornår skal vi bruge de forskellige indkomsttyper. Lær at sondre mellem A-indkomst/B- indkomst/Honorarer


Hvad skal du trække A-skat og AM-bidrag af

 • Løn og vederlag
 • Bestyrelseshonorar
 • Pensionslignede ydelser, ventepenge og rådighedsløn
 • Dagpenge, barsel og løn ved sygdom
 • Barns sygedage og omsorgsdag
 • Godtgørelse og tilskud ved uddannelse
 • Jubilæumsgratialer


Den nye ferielov

 • Indberetning af forskudsferie – som følge af den nye ferielov af 1/9 2020
 • Indberetning af feriepenge til eIndkomst – gennemgang af retningslinjer fra Skattestyrelsen og opmærksomheder. Brug de rigtige felter.


Personalegoder

 • I hvilke felter skal personalegoder oplyses og hvilke personalegoder er der tale om.
 • Hvordan værdiansættes personalegoder, og hvilke goder skal indberettes og hvem har ansvaret?
 • Hvilke personalegoder beskattes af markedsværdien og hvilke efter fastsatte satser?
 • Hvilke goder er skattefrie?


Vi gennemgår en række udvalgte personalegoder, hvor udfordringerne er store i relation til indberetning, bl.a.

 • Personalegoder der overskrider bagatelgrænserne
 • A-skattepligtige personalegoder
 • Fri telefon
 • Betaling af den ansattes private udgifter
 • Udbetaling af godtgørelser


Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser

 • Et minefelt — du lærer at beregne og indberette rejse- og befordringsgodtgørelse korrekt
 • Generelle betingelser der skal være opfyldt
 • Dokumentationskrav i forbindelse med udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse


Hvornår skal du trække A-skat og AM-bidrag

 • Forudlønnede medarbejdere
 • Bagudlønnede medarbejdere
 • Iagttagelse af6 måneders reglen
 • Særregler du skal være opmærksom på


Når du afskediger personale

 • Fratrædelsesgodtgørelse – skattefri/skattepligtig. Sådan indberetter du
 • Opmærksomheder i forbindelse med indberetning af ferie ved fratrædelse
 • Indberetning af pensionslignede ydelser


Hvornår skal du indberette oplysningerne

 • Indberetningsfristerne vedrørende eIndkomst, feriepenge oplysninger, ATP og lignende


Detailoplysninger

 • Gennemgang af felterne til indberetning af detailoplysninger; bl.a. bruttoindkomst, løntimer, feriepenge, pension, ATP. Korrekt benyttelse af felterne.


Indeholdelse og betaling

 • Indeholdelse og afregning/betaling af A-skat og AM-bidrag, ATP og feriepenge 
 • Overblik over og anvendelse af Skattekontoen


Rettelser i eIndkomstregisteret

 • Rettelser til indeværende år eller tidligere år: Hvordan? Hvilke perioder? Du lærer at lave masserettelser og spare tid


Virksomhedens
bogholderi

 • Sådan opbygges et topmoderne og effektivt lønbogholderi


Lønindeholdelse

 • Hvis medarbejderen har gæld til det offentlige, skal arbejdsgiver nogle gange foretage lønindeholdelse


Hvis man ikke overholder reglerne

 • Hvad er konsekvenserne hvis indberetningerne til Skattestyrelsen er forkerte, mangelfulde, eller måske endda helt mangler?Efter gennemførelse af dette kursus, vil det være oplagt løbende at deltage på kurset ’Aktuel Løn’, som er et ajourføringskursus.


Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Løn 2024

Med et løbende opdateret kursusprogram tager vi pulsen på løn- og personaleområdet og fokuserer på aktuelle problemstillinger og opmærksomheder, - herunder Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder, – og ikke mindst muligheder og løsninger.

Videre

Aktuel Løn 2024

Aktuel Løn 2024
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Kommende kurser

Se alle