Godtgørelse af telefonudgifter

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Godtgørelse af telefonudgifter
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 4. august 2023

Godtgørelse af telefonudgifter

Arbejdsgivers refusion af medarbejderens telefonudgifter- og/eller internetudgifter (bredbånd) kan godt give lidt udfordringer.

-  Er der tale om dækning af medarbejderens private udgifter?
-  Er der tale om et udlæg?
-  Er det en driftsomkostning i virksomheden (interessant moms- og skattemæssigt)?

Det er et helt grundlæggende krav, at en virksomhed kan dokumentere sine indkøb (bl.a. for at opnå momsfradrag). Det vil sige, at købsfakturaer skal være udstedt til virksomheden.

Hvis Skattestyrelsen pisker rundt i bilagsgryden under en kontrol og ser en faktura komme op til overfladen, som virksomheden har betalt, men som er udstedt i en andens navn, så er det principielt ikke virksomhedens køb. Og SÅ bliver der løftet øjenbryn...

Hvis medarbejderens navn står på fakturaen, kan Skattestyrelsens udvalgte meget hurtigt få den tanke, at der er tale om ”dækning af private udgifter”. Det som ligningslovens §16, stk.1 kalder for ”sparet privatforbrug”.

Og den slags er skattepligtigt. Det er bare en anden måde at få løn på….

Fra Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.3.1.6 Godtgørelse af telefonudgifter:

”Udgangspunkt
Medarbejderen skal beskattes fuldt ud af arbejdsgiverens godtgørelse eller tilskud til telefon uden for arbejdsstedet efter LL § 16, stk. 1. Beløbet er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst. Se KSL § 43 og arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 1.

Med kravet om, at telefonen skal være uden for arbejdsstedet, er der primært tænkt på tilskud til telefon i hjemmet, men bestemmelsen omfatter også tilskud til f.eks. telefon i sommerhus, telefon i bilen eller mobiltelefon.

Bestemmelsen forudsætter normalt, at tilskuddet ydes til en telefon, der er oprettet i en anden end firmaets navn, typisk i medarbejderens navn.”

Bonusinfo
Og hvis der først er tale om dækning af private udgifter, er der i øvrigt heller ikke fradrag for købsmoms for virksomheden.


Et eksempel: Køb af mobiltelefon til medarbejderen
Her er en ‘indkøb-af-telefon-ordning’ som ikke er helt ualmindelig:

En arbejdsgiver vil godt finansiere køb af en mobiltelefon til en medarbejder op til f.eks. 5.000 kr., men hvor idéen er, at medarbejderen selv går ud køber den ønskede telefon.

Medarbejderen skal så herefter aflevere en kvittering for købet til arbejdsgiveren og får et fastsat beløb retur, eksempelvis de 5.000 kr. Mobilen er medarbejderens og den beholdes uden afregning, når/hvis medarbejderen stopper i virksomheden.

Er det muligt at indføre en sådan ’ordning’ uden at de 5.000 kr. bliver skattepligtige for medarbejderen?

NEJ! Der er i sandhed mange måder at få løn på. Man kan også få løn i form af naturalier, såsom en mobiltelefon, eller frugt og grønt, en frituregryde, en dørkarm eller-hvad-ved-jeg.

De 5.000 kr. er A-indkomst. Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag.
Arbejdsgiveren har i bund og grund intet købt i eksemplet. Men blot finansieret medarbejderens private indkøb af en mobiltelefon

Der er her tale om dækning af private udgifter, jf. Ligningsloven §16, stk.1.


Relevante kurser der bl.a. behandler telefonudgifter
Aktuel Løn
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder | Skat & Moms