Brugen af Felt 63 udvides

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Brugen af Felt 63 udvides
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 17. december 2020

Brugen af Felt 63 udvides

Vigtig viden for arbejdsgivere der betaler for medarbejderens transport mellem hjem og arbejde!
Så er der nye boller på suppen, hvad angår arbejdsgiveres indberetningspligter. Lige som min mave udvides i denne søde juletid, er Felt 63 i eIndkomst-registeret ”Frikort til offentlig befordring” pr. 1.11.2020 blevet udvidet til at omfatte "Fri befordring mellem hjem og arbejde mv."

Felt 63 er et afkrydsningsfelt, der nu skal markeres i disse tilfælde
Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring.

Så ikke kun bus- og togkort betalt af arbejdsgiveren er fremadrettet omfattet af markeringspligten, men altså al arbejdsgiverbetalt befordring mellem medarbejderens hjem og arbejde.
Der skal dog ikke afkrydses i Felt 63, når den ansatte har fri bil til rådighed (fri firmabil). Her anvendes fortsat Felt 19 (værdi af fri bil til rådighed).

Der er tale om et personalegode når arbejdsgiveren betaler for medarbejderens transport mellem hjem og arbejde. Et personalegode der principielt skal beskattes. Beskatning af værdien af fri befordring mellem hjem og arbejde sker indirekte ved, at den ansatte ikke samtidig må tage befordringsfradrag på årsopgørelsen.

En hurtig genopfriskning - Reglerne for arbejdsgiverbetalt transport
Nogle gange betaler arbejdsgiver for medarbejderens transport mellem hjem og arbejdsplads. Arbejdsgiverbetalt transport er skattefri for medarbejderen, så længe medarbejderen ikke tager et befordringsfradrag på årsopgørelsen. Arbejdsgiverbetalt transport kan eksempelvis være arbejdsgiverbetalt buskort, togkort, flyrejse, taxa, helikopter, båd…

Reglerne herom finder vi i Den Juridiske Vejlednings afsnit C.A.5.14.4.2 Befordring:

”Hvis den ansatte får befordring mellem hjem og arbejdsplads betalt af arbejdsgiveren (fri befordring), er det et skattepligtigt personalegode for den ansatte. Den ansatte bliver imidlertid kun beskattet heraf, hvis han eller hun tager befordringsfradrag.” Se ligningsloven § 9 C, stk. 7.

Hvis den ansatte således ikke tager befordringsfradrag, sker der ikke beskatning af den fri befordring. Undlader den skattepligtige at foretage fradrag for befordring efter ligningsloven § 9 C, beskattes den fri befordring i realiteten ved bortfald af fradragsretten.

Privatbenyttelse af frikort til tog/bus er OK - et stykke af vejen
Medarbejderen kan endda benytte et arbejdsgiverbetalt frikort til private ture. I så fald går medarbejderen bare i gang med at ’gnave’ på 6.500 kr.’s bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (2021-sats).
 
Under 6.500 kr.’s bagatelgrænsen hører som bekendt om goder, der primært gives til medarbejderen for at medarbejderen kan passe sit arbejde. Men hvor medarbejderen alligevel ’slipper afsted med’ også at bruge godet privat. Men husk, at der kun er 6.500 kr. (2021-sats) i alt at gøre godt med om året. Læs mere om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder i Den Juridiske Vejlednings afsnit C.A.5.1.3.

Og det er stadig under forudsætning af, at medarbejderen ikke tager noget befordringsfradrag på sin årsopgørelse.

Detaljen - ved brug af frikort
Frikortet skal naturligvis kun dække de takstzoner, der er fra hjemmet til arbejdspladsen. Får medarbejderen f.eks. udleveret et ’alle-zoners-kort’ tyder det på, at frikortet ikke er udleveret til medarbejderen primært for at passe arbejdet, men nok mest er givet til dækning af medarbejderens private kørsel = sparet privatforbrug, jf. ligningsloven §16, stk.1. Der bliver i så fald tale om skattepligtig A-indkomst.

Selv arbejdsgiverbetalt transport i et RIB-fartøj (se billede) kan være skattefri. Skatterådet bekræftede i et bindende svar (SKM2019.461.SR), at medarbejderen ikke skulle beskattes af arbejdsgiverbetalt transport i form af transport i et RIB-fartøj.

Rigid Inflatable Boat (RIB)

Rigid Inflatable Boat (RIB)

Konsekvens ved manglende markering i Felt 63
Hvis arbejdsgiveren har betalt for medarbejderens befordring mellem hjem og arbejde, og ikke markerer dette i Felt 63, er det en dadelværdig handling (en klar overtrædelse af Skatteindberetningsbekendtgørelsen), og så vanker der formentlig et 'adfærdsregulerende dask i nakken' i form af en bøde.


Relevante kurser der behandler eIndkomst, indberetningspligter og personalegoder
Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder 2021