Farvel til Felt 11 i eIndkomst

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Farvel til Felt 11 i eIndkomst
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 8. december 2020

Farvel til Felt 11 i eIndkomst

Slut med automatisk beregning af befordringsfradrag på årsopgørelsen

Der vil fra 1/1 2021 ikke længere være fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen for danske lønmodtagere.
Skattestyrelsen har meldt ud, at Felt 11 i eIndkomstregisteret er udgået pr. 31. oktober 2020 og at feltet nedlægges helt pr. 31. december 2020.

Nedlæggelsen af Felt 11 betyder, at arbejdsgivere ikke længere skal tage stilling om der skal beregnes befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde på medarbejdernes årsopgørelse.

”Medarbejderen skal dermed fremover selv oplyse et eventuelt befordringsfradrag”

Eller mere præcist:
Medarbejderen skal fremover selv HUSKE, at oplyse et eventuelt befordringsfradrag på årsopgørelsen.

Begrundelsen for afskaffelse af felt 11
Skattestyrelsen er af den opfattelse at arbejdsgivere har vanskeligt ved at sikre en korrekt indberetning til eIndkomst.

”Hvis indberetningspligten ikke bortfalder, vil det betyde at et meget stor antal lønmodtager vil modtage en årsopgørelse med forkert fortrykt befordringsfradrag. Det skyldes, at COVID-19 og nedlukning af samfundet har medført at langt flere har arbejdet hjemmefra i 2020 og det forventes at langt flere fremover vil forsætte med at arbejde hjemmefra.”

Skattestyrelsen lover i den forbindelse at forbedre beregningsmodulet i TastSelv til beregning af befordringsfradraget og at udarbejde en vejledning til det. Skattestyrelsen vil ligeledes gøre en særlig indsats ved vejledning af de lønmodtagere som tidligere har fået fortrykt befordringsfradraget.

Vores kommentar
Begrundelsen for afskaffelsen af Felt 11 ovenfor virker lidt søgt, da det automatisk beregnede befordringsfradrag på årsopgørelsen i forvejen sjældent har været korrekt, jf. beregningsmetoden nederst i artiklen. Lønmodtagere har alligevel oftest selv skulle rette beløbet op eller ned, afhængig af deres faktiske og helt nøjagtige opgjorte antal arbejdsdage i løbet af året. Hvis de altså ellers huskede det.

Men det er vigtigt, at der indberettes korrekt, da en lønmodtager kan straffes for overtrædelse af Skattekontrolloven, hvis lønmodtageren forholder sig passivt til et forkert fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen. Dvs. det er lønmodtagerens eget ansvar, at der på årsopgørelsen oplyses det korrekte befordringsfradrag. Men sådan har det altid været – uagtet, at der stod et fortrykt beløb på årsopgørelsen. Der var jo en (god) grund til, at det tidligere hed en ’selvangivelse’. Man skal ’selv angive’ det korrekte beløb…

Vi er med på, at det administrativt for arbejdsgivere har været svært at navigere i hvornår Felt 11 skulle markeres eller ikke, og at afskaffelsen af feltet er en lettelse for arbejdsgivere – ja, vel nærmest en ægte lille hurra-oplevelse.

Beregningsmetode indtil nu
Befordringsfradraget er indtil nu blevet beregnet således: Hvis ikke arbejdsgiver har markeret Felt 11 med et ’Nej’, vil der automatisk blive beregnet befordringsfradrag på lønmodtagerens årsopgørelse.

På baggrund af afstanden mellem lønmodtagerens hjem og arbejdssted beregner årsopgørelsessystemet befordringsfradrag for 18 dage pr. måned. Beregningsmetoden giver således 216 befordringsdage pr. kalenderår. Det svarer til et år med 6 ugers ferie og 6 - 8 dage ekstra uden transport til arbejdsstedet. De ekstra dage kan f.eks. være sygedage eller fridage.

Beregningen bliver dermed forkert hvis lønmodtageren f.eks. kun har holdt 4 ugers ferie, ikke har været syg, eller har været meget syg, eller i det hele taget har haft færre eller flere end 6-8 dage uden transport til arbejdsstedet. De fleste lønmodtagere har derfor alligevel altid skulle logge ind på TastSelv og rette deres årsopgørelse til. Hvis de som sagt ellers huskede det…

Felt 11 – Hvil i fred!


Relevante kurser der behandler eIndkomst og indberetningspligter
Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z

Husk altid at tjekke Rubrik 51 på din årsopgørelse (befordringsfradrag/kørselsfradrag)
 - og anfør det korrekte beløb.