Corona-gavekort via Lønomlægning

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Corona-gavekort via Lønomlægning
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 22. april 2021

Corona-gavekort via Lønomlægning

Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en særskilt skattefritagelse i 2021 af gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr., givet af en arbejdsgiver til en medarbejder, som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021. Lovændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

Denne artikel er en forlængelse af en tidligere udgivet artikel herom, som du kan læse her: ’Skattefrie gavekort 2021’

Generelt
Tildelte ’Corona-gavekort’ er skattefri op til 1200 kr. og skal derfor ikke indberettes til skattemyndighederne. Giver arbejdsgiver imidlertid en medarbejder et ’Corona-gavekort’ på over 1.200 kr. i 2021 bliver hele beløbet skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Ikke kun del der overstiger de 1.200 kr. Arbejdsgiver skal i den situation indeholde A-skat og AM-bidrag.

Kan være en økonomisk nul-løsning for arbejdsgiver
Tildeling af ’Corona-gavekort’ til medarbejderne kan blive en økonomisk nulløsning for arbejdsgiveren ved anvendelse af reglerne for lønomlægning. Lønomlægning kaldes også ofte for bruttolønsordning, bruttotrækordning, lønnedgangsordning… ja, kært barn har mange navne. Ifølge SKATs juridiske vejledning hedder det retteligt 'lønomlægning'.

For den omkostningsbevidste arbejdsgiver er her en oplagt mulighed for både at støtte oplevelsesøkonomien og gøre medarbejderne glade, uden at det koster ham noget…


’Corona-gavekort’ ved lønomlægning
Lønomlægning - altså træk i bruttolønnen - kan principielt aftales på alle personalegoder. Der opnås dog kun skattemæssige fordele for medarbejderen, når lønomlægningen kombineres med personalegoder, der enten er skattefrie, eller som beskattes med en fordelagtig lav værdi, dvs. en værdi der er lavere end markedsværdien. ’Corona-gavekort’ op til 1.200 kr. er som nævnt et skattefrit personalegode. Derved er skattefordelen for en medarbejder ved en lønomlægningsaftale maksimeret.

Fordele ved en lønomlægningsaftale
+ Omkostningsneutralt for arbejdsgiver
+ Skattefordel for medarbejder

Ulemper ved en lønomlægningsaftale
÷ Arbejdsgivers administration og tilpasning af ansættelseskontrakt


MEN
… for at kunne lave en lønomlægningsaftale (bruttolønsordning) skal nogle betingelser være opfyldt hvoraf én er, at ’lønnedgangen skal være reel’. Dvs. at den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode. Som tommelfingerregel 12 måneder, ifølge SKATs juridiske vejledning.

Så et løntræk på 1.200 kr. i én enkelt månedsløn er ikke en reel lønnedgang, og SKAT vil ikke anerkende en sådan aftale. Sagt på en anden måde: Løntrækket på de 1.200 kr. skal fordeles ud over hele lønaftaleperioden, f.eks. med 100 kr. om måneden i 12 mdr.

For en god orden skyld nævner jeg også lige, at ’Corona-gavekort’ skal være købt og betalt af arbejdsgiver (lige som det gælder for alle andre personalegoder).

Læs mere om lønomlægning i SKATs juridiske vejledning.

Skatteministeriets høringsskema og deres kommentarer ifbm. lovforslaget
Lønomlægningsaftaler ifbm. ’Corona-gavekort’ er nævnt på side 12 nederst i den blå kolonne i Skatteministeriets høringsskema. Dér kan du nemlig læse følgende:

”Det bemærkes endeligt, at gavekort omfattet af skattefritagelsen kan indgå i lønomlægning (bruttolønsordning), hvis de almindeligt gældende betingelser herfor er opfyldt.”


Besparelse for medarbejder

I stedet for at betale alle 1.200 kr. selv på en restaurant sparer medarbejderen 8% AM-bidrag + sin trækprocent af beløbet ved at lave en lønomlægning. Besparelsen kan dermed være op til 56% for medarbejdere, der betaler topskat af deres personlige indtægt.

Eksempel ved tildeling af ’Corona’-gavekort via lønomlægning.
*Den anvendte trækprocent på 41% er blot et eksempel:


 

Ingen lønnedgang

Med lønnedgang

Årlig bruttoløn
Lønnedgang

450.000

450.000
÷ 1.200

Skattegrundlag (1)

450.000

448.800

8% AM-bidrag (2)
41%* A-skat (af 1÷2)

÷ 36.000
÷ 169.740

÷ 35.904
÷ 169.287

Til udbetaling

244.260

243.609

Mindre udbetalt

 

651


Af beregningen kan du se, at det altså i bund og grund koster medarbejderen 651 kr. at få udleveret et gavekort på 1.200 kr. Eller sagt på en anden måde: Medarbejderen kan spise på restaurant til ca. halv pris med 'Corona-gavekort', når restaurantbesøget finansieres via en lønomlægningsaftale.

Konklusion
For den omkostningsbevidste arbejdsgiver er der altså her en oplagt mulighed for både at støtte oplevelsesøkonomien og gøre medarbejderne glade, uden at det koster ham noget…

Bonusinfo
Tildelte ’Corona-gavekort’ til medarbejderne skal ikke nødvendigvis være anvendt i 2021. Men de skal være tildelt.


Relaterede artikler
Skattefrie Gavekort 2021

Relevante kurser der bl.a. behandler personalegoder
Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder 2021