MEDLEMSBETINGELSER

Medlemskontingent
Fuldt kontingentet for et kalenderåret udgør Kr. 10.000 + moms.

Kontingentopkrævning
Kontingent for medlemskab opkræves for et kalenderår ad gangen og betales forud. Opkrævning og betaling sker i januar måned.

Medlemskontingent ved indmeldelse i løbet af året
Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår opkræves dog kun et forholdsmæssigt kontingent afhængig af tidspunktet for indmeldelse:

Indmeldelse
●  1. kvartal:
●  2. kvartal:
●  3. kvartal:
●  4. kvartal:


Kr. 10.000 + moms
Kr. 7.500 + moms
Kr. 5.000 + moms
Kr. 2.500 + moms

Ved indmeldelse f.eks. 23. august vil kontingentet således udgøre 5.000 kr. (+moms).

Netværksmøder i løbet af året
Der afholdes almindeligvis fire årlige møder (en gang i kvartalet) á tre timers varighed.

Mulighed for online-møder
Onlinemøder (f.eks. Microsoft Teams) kan dog afholdes efter behov. F.eks. hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, pga. udefrakommende omstændigheder, såsom pandemier (f.eks. Covid-19) og tilfælde af force majeure.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske - pr. email eller telefon - senest 31/12 i et år, ellers fortsætter medlemskabet automatisk i det efterfølgende kalenderår.

Særligt

  • Medlemskabet er personligt. Bliver du forhindret i at deltage i et møde, kan du dog sende en substitut/kollega.

  • I tilfælde af ledighed bevares medlemskabet i op til et år – uden beregning, indtil du har fundet et nyt job.

  • Et betalt kontingent kan ikke refunderes. Heller ikke ved udmeldelse, - men en kollega kan overtage medlemskabet for resten af perioden.


Medlemsfordel i 2022
Medlemmer af vores faglige netværk betaler kun HALV PRIS ved deltagelse på kurser. Antallet af kursusdeltagelse er ubegrænset.

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til netværksmedlemskab,
må du ikke tøve med at kontakte os

Kontakt