MEDLEMSBETINGELSER

Medlemskontingent
Fuldt kontingentet for et kalenderåret udgør Kr. 10.000 + moms.

Kontingentopkrævning
Kontingent for medlemskab opkræves for et kalenderår ad gangen og betales forud. Opkrævning og betaling sker i januar måned.

Medlemskontingent ved indmeldelse i løbet af året
Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår opkræves dog kun et forholdsmæssigt kontingent afhængig af tidspunktet for indmeldelse:

Indmeldelse
●  1. kvartal:
●  2. kvartal:
●  3. kvartal:
●  4. kvartal:


Kr. 10.000 + moms
Kr. 7.500 + moms
Kr. 5.000 + moms
Kr. 2.500 + moms

Ved indmeldelse f.eks. 23. august vil kontingentet således udgøre 5.000 kr. (+moms).

Netværksmøder i løbet af året
Der afholdes almindeligvis fire årlige møder (en gang i kvartalet) á tre timers varighed.

Mulighed for online-møder
Onlinemøder (f.eks. Microsoft Teams) kan dog afholdes efter behov. F.eks. hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, pga. udefrakommende omstændigheder, såsom pandemier (f.eks. Covid-19) og i tilfælde af force majeure.

Udover møderne
Netværkene er aktive året rundt. Mellem møderne foregår sparring og erfaringsudveksling blot via emails mv.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske - pr. email eller telefon - senest 31/12 i et år, ellers fortsætter medlemskabet automatisk i det efterfølgende kalenderår.

Særligt

  • Medlemskabet er personligt. Bliver du forhindret i at deltage i et møde, kan du dog sende en substitut/kollega.

  • I tilfælde af ledighed bevares medlemskabet i op til et år – uden beregning, indtil du har fundet et nyt job.

  • Et betalt kontingent kan ikke refunderes. Heller ikke ved udmeldelse, - men en kollega kan overtage medlemskabet for resten af perioden.


Særlig medlemsfordel
Medlemmer af vores faglige netværk betaler kun HALV PRIS ved deltagelse på kurser. Antallet af kursusdeltagelse er ubegrænset.

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til netværksmedlemskab,
må du ikke tøve med at kontakte os

Kontakt