Moms | Deep Dive 1

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Moms - Deep Dive 1-image

Moms - Deep Dive 1

”Deep Dive” er naturligvis et udtryk for, at vi dykker dybt ned i udvalgte emner inden for momsområdet. Derfor fokuserer vi også kun på få emner ad gangen - fire for at være helt præcis - som vi derfor af samme grund får tid til at fordybe os i.

Dette er det første kursus i en planlagt række af kurser, hvor vi går i dybden med særligt udvalgte emner inden for moms. Kursusrækken er derfor et tilbud dig, der ønsker en meget mere detaljeret præsentation og gennemgang.

Kurset tager udgangspunkt i nyeste love, domme og afgørelser, og gældende retspraksis.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil specialisere dig på udvalgte momsområder, der er særligt komplekse, og kræver dybere indsigt.

Målgruppe
Alle der til daglig arbejder med at skulle håndtere komplicerede momsfaglige problemstillinger.

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Moms

Det handler om at være klædt godt på rent momsfagligt i denne tid. Vi kommer derfor ind på rigtig mange daglige udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed, når det kommer til moms. Både i Danmark - men også ved handel med udlandet.

Videre

Aktuel Moms

Aktuel Moms
Netværk Moms & Afgifter

I netværk Moms & Afgifter behandler vi alle emner inden for moms- og afgiftsområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Moms & Afgifter

Netværk Moms & Afgifter

Moms - Deep Dive 1

På hvert kursus tager vi fire emner op, som vi udfører et ”Deep Dive” i. På det første ’dyk’ fokuserer vi på følgende fire områder, der hver især har deres kompleksitet, der kræver en særlig opmærksomhed:

  • Madordninger & Kantinemoms
  • Investeringsgoder & Momsreguleringsforpligtelser
  • Reklame & Repræsentation
  • Handel med varer på tværs af landegrænser


Madordninger & Kantinemoms
Når en arbejdsgiver sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen eller fremstillingsprisen, finder de særlige kantinemomsregler anvendelse. Disse regler er ikke nødvendigvis lette at forstå og håndtere i praksis. Kantinemomsreglerne betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal beregne salgsmoms af den pris, det reelt koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Men hvordan opgøres det korrekte momsgrundlag? Der findes både en kompliceret ordning og to forenklede ordninger. Vi gennemgår praktiske beregningseksempler.


Investeringsgoder & Momsreguleringsforpligtelser
Investeringsgoder er et særligt momsmæssigt begreb. Der er særlige regler for momsfradraget ved anskaffelse af bl.a. driftsmidler og fast ejendom. Over investeringsgoder hænger en mørk sky, der hedder ’momsreguleringsforpligtelse’ Hvor lang tid ’hænger skyen’ over virksomheden og hvordan beregnes forpligtelsen? Misforståelse af reglerne kan økonomisk set gå hen og blive en meget dyr fornøjelse. Praktiske eksempler på beregning af momsreguleringsforpligtelser gennemgås.


Reklame & Repræsentation
Et klassisk problemområde. Der er 100% momsfradrag for reklameudgifter og 0% fradrag for repræsentationsudgifter. Men hvornår er det det ene og hvornår er det det andet? Ofte er virksomheden af den overbevisning at f.eks. en firmareception er en reklameudgift hvor Skattestyrelsen mener, at der er tale om en repræsentationsudgift. Vi kigger på de kriterier, der lægges til grund for en afgørelse heraf.
Og hvis det skal gå helt galt, kan der endda statueres ’maskeret løn” for f.eks. ejeren af virksomheden.


Handel med varer på tværs af landegrænser

Momsreglerne for varehandel med udlandet er et særdeles kompliceret område. Især hvis man forlader hovedreglerne og pludselig ser sig selv lande midt i en ny og ikke normal type af transaktion. Måske fordi man lige pludselig optræder som mellemhandler i en trekantshandel, eller bliver en del af en kædehandel, eller opretter et lager i udlandet.

Hvilket land har nu momsbeskatningsretten? Skal man pludselig registreres i et andet land? Ved handel med udlandet er der skrappe krav til korrekt og fyldestgørende dokumentation for at kunne sælge momsfrit. Vi gennemgår kravene. Herudover kigger vi på EU's igangværende momsreform, hvordan man validerer udenlandske momsnumre i VIES, hvordan man søger moms tilbage fra udlandet o.m.m.

Mange praktiske eksempler og handelsscenarier gennemgås.


Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Moms

Det handler om at være klædt godt på rent momsfagligt i denne tid. Vi kommer derfor ind på rigtig mange daglige udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed, når det kommer til moms. Både i Danmark - men også ved handel med udlandet.

Videre

Aktuel Moms

Aktuel Moms
Netværk Moms & Afgifter

I netværk Moms & Afgifter behandler vi alle emner inden for moms- og afgiftsområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Moms & Afgifter

Netværk Moms & Afgifter

Undervisere


"En eminent underviser, der i den grad når ud over rampen"

- Jørgen Præstekjær, Lactosan A/S,


Kommende kurser

Se alle