GDPR | I relation til HR

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

GDPR | I relation til HR-image

GDPR | I relation til HR

På dette kursus får du overblik og redskaber til at overholde databeskyttelsesloven og persondataforordningens krav til behandling af personoplysninger med særlig fokus på HR-afdelingen. Der er fokus på hvilke dokumenter, forretningsgange, processer mv. som er vigtige at have styr på.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du vil have en større forståelse for samspillet mellem persondatareglerne og HR-afdelingens arbejde, så du bliver i stand til at håndtere dagligdagens problemstillinger effektivt og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Du vil gerne være i stand til at identificere potentielle risici i organisationen og vide, hvordan du skal håndtere dem fremadrettet.

Målgruppe
HR-medarbejdere, ledere og virksomhedens persondataansvarlige eller DPO.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk Persondata/GDPR

I netværk Persondata/GDPR behandler vi alle emner inden for persondatalovgivningen. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Persondata/GDPR

Netværk Persondata/GDPR

GDPR | I relation til HR

På dette kursus får du en praktisk indføring i, hvordan behandlingen af HR-oplysninger er blevet påvirket af persondatalovgivningen og hvilke faldgruber, der kan opstå i det daglige. Du får overblik, og redskaber til at overholde databeskyttelsesloven og persondataforordningens krav til behandling af personoplysninger med særlig fokus på HR-afdelingen. Der er fokus på hvilke dokumenter, forretningsgange, processer mv. som er vigtige at have styr på.

Introduktion til persondatareglerne
Vi lægger ud med en kort introduktion til persondatareglerne, idet kurset dog forudsætter, at du i mindre grad kender til reglernes baggrund. Der vil være fokus på de typiske problemstillinger som mødes i relation til behandling af medarbejderoplysninger i organisationen.

Afgørelser fra ind- og udland i relation til HR-afdelingen
Der vil blive inddraget afgørelser fra det danske Datatilsyn og relevante udenlandske afgørelser, som giver et unikt indblik i, hvordan tilsynsmyndighederne håndhæver persondatareglerne over for HR-afdelingen for at beskytte og værne om de ansattes personoplysninger.

Fokus på virksomhedens politiker på persondataområdet
Kurset vil dels indeholde et fokus på de dokumenter, processer og politikker, som skal være på plads for at sikre overholdelsen af reglerne. Derudover vil kurset fokusere på implementeringen af disse politikker og hvordan det sikres, at den løbende behandling af personoplysninger sker lovligt og ved overholdelse af persondatareglerne.

Håndtering af personoplysninger ved hjemmearbejde
Tidsaktuelle emner vil blive inddraget, f.eks håndteringen af medarbejderes øgede hjemmearbejde under Corona-krisen, og hvordan en lovlig og gennemsigtig behandling af personoplysninger kan foretages.

Praktiske eksempler og årshjul
Der vil løbende blive inddraget praktiske eksempler og gode råd til arbejdet i organisationen og opstillingen af et praktisk årshjul for HR-afdelingens arbejde vil blive præsenteret.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk Persondata/GDPR

I netværk Persondata/GDPR behandler vi alle emner inden for persondatalovgivningen.

Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Persondata/GDPR

Netværk Persondata/GDPR

Undervisere

Kommende kurser

Se alle