Aktuel Ansættelsesret 2023

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Aktuel Ansættelsesret-image

Aktuel Ansættelsesret 2023

På dette kursus bliver du fuldt opdateret på den seneste udvikling i lovgivning og retspraksis inden for det ansættelsesretlige område, så du bliver i stand til at håndtere dagligdagens ansættelsesretlige problemstillinger effektivt og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.


VIGTIGT I 2023
●  Nyt EU-direktiv
om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
●  Nye og skærpede regler
til indhold i ansættelsesbeviser m.v.
●  Nyt forbud mod indhentning af oplysninger om alder
i forbindelse med rekruttering
●  Ny lov om barsel og forældreorlov
●  Nyeste retspraksis om opsigelser og bortvisning, herunder opsigelser i forbindelse med sygdom
●  Håndtering af medarbejderoplysninger under og efter ansættelsesforholdet (GDPR)
●  Whistleblowerordninger - praktiske implementering
●  Store Bededag
-  konsekvenser ved eventuel afskaffelse

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage

Fordi du gerne vil kunne løse dine daglige ansættelsesretlige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt, og i overensstemmelse med lovgivningen.

Målgruppe
HR-ansvarlige, ledere, konsulenter, medarbejdere og alle andre, der har ansvaret for at håndtere ansættelsesretlige problemstillinger.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Ansættelseskontrakter

Alt du skal vide om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, indhold, detaljer og opmærksomheder. Hvad siger loven og reglerne?

Videre

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Aktuel Ansættelsesret 2023

Ansættelsesretten er et dynamisk retsområde, der konstant ændrer sig. I en travl hverdag, hvor der er fuld fokus på den daglige drift, kan man som arbejdsgiver let komme til at overse nogle faldgruber, der i værste fald kan komme til at få store økonomiske konsekvenser og koste virksomheden dyrt.

VIGTIGT I 2023
●  Nyt EU-direktiv
om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
●  Nye og skærpede regler
til indhold i ansættelsesbeviser m.v.
●  Nyt forbud mod indhentning af oplysninger om alder
i forbindelse med rekruttering
●  Ny lov om barsel
og forældreorlov
●  Nyeste retspraksis om opsigelser og bortvisning,
herunder opsigelser i forbindelse med sygdom
●  Håndtering af medarbejderoplysninger
under og efter ansættelsesforholdet (GDPR)
●  Whistleblowerordninger
- praktiske implementering
●  Store Bededag
-  konsekvenser ved eventuel afskaffelse


På kurset vil vi særligt fokusere på

 • Nyeste retspraksis inden for det ansættelsesretlige område
 • Håndtering af samarbejdsvanskeligheder og manglende performance
 • Håndtering af sygdomsforløb, herunder risici i relation til forskelsbehandlingsloven
 • Bortvisningssager – hvornår har medarbejderen væsentlig misligholdt ansættelsesforholdet?
 • Den praktiske implementering og håndtering af de nye barselsregler


Hovedpunkter

 • Masseafskedigelser, omplacering, genansættelser mv., som følge af tidernes ugunst (f.eks. Covid-19)
 • Den nye ferielovs betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Persondatalovgivningens betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Forbuddet mod forskelsbehandling af særligt beskyttede medarbejdere, herunder opsigelse f.eks. på grund af køn, alder eller handicap – opdatering på seneste rets- og nævnspraksis
 • Ændring og opsigelse af ansættelsesforhold, - herunder arbejdsgivers ledelsesret, ændringer af ansættelsesbetingelser, lønnedgang m.v.
 • Korrekt formulering af en afskedsbegrundelse
 • Ansættelsesklausuler – den praktisk håndtering og nødvendighed
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Fratrædelsesaftaler - nyeste praksis vedrørende endelighedsbestemmelser
 • Medarbejderes konkurrerende handlinger efter ansættelsesforholdets ophør - fokus på reglerne i markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder 
 • Misligholdelse af ansættelsespligter, herunder bortvisning
 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, herunder de særlige opmærksomhedspunkter ved direktørkontrakter
 • Barselsregler og sygedagpenge – herunder direktivet om fædreorlov og anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær
 • Håndtering af langtidssygefravær
 • Arbejdsmiljøloven, - herunder særlig fokus på øget brug af hjemmearbejdspladser (f.eks. som følge af Covid-19), det generelt skærpede bødeniveau og det såkaldte kompetencepåbud


Særlige opmærksomheder

 • Direktivet om minimumsrettigheder og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Whistleblowerdirektivet - for danske arbejdspladser med mere end 50 ansatte
 • De forskellige tvisteløsningsorganer
 • EU-regler om bl.a. arbejdstidskontrol – hvordan kan kravene overholdes i praksis
 • Ligebehandlingsloven – opdatering om lovændring og retspraksis
 • Reglerne for modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Faldgruber – og almindeligt forekommende fejl og misforståelser
 • Muligheder og uundværlige tips til dagligdagen

 

Praktiske og relevante eksempler fra virkeligheden inddrages løbende i undervisningen.


Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Ansættelseskontrakter

Alt du skal vide om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, indhold, detaljer og opmærksomheder. Hvad siger loven og reglerne?

Videre

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Daniel Markussen-image

Daniel Markussen

Advokat (L), CIPP/E, DLA Piper

Daniel er specialist inden for arbejds- og ansættelsesret og yder rådgivning til danske og udenlandske klienter vedrørende alle aspekter inden for dansk arbejds- og ansættelsesret.

Arbejder bl.a. med incitamentsordninger, aktieoptionsaftaler, ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, individuelle og kollektive afskedigelser, fratrædelsesaftaler samt retssager om ansættelsesretlige forhold.

Har ligeledes erfaring i rådgivning om kollektive arbejdsretlige forhold, overenskomstforhandlinger og førelse af diverse nævnssager mv.

Derudover har Daniel ført en række sager vedrørende ansættelsesretlige tvister ved de civile domstole og diverse nævn.

Daniel er desuden en meget erfaren og efterspurgt underviser inden for ansættelses- og arbejdsret, og har undervist dansk erhvervsliv i en lang årrække.

Anna Frandsen-image

Anna Frandsen

Advokatfuldmægtig, DLA Piper

Anna Frandsen arbejder med arbejds- og ansættelsesret og yder rådgivning til danske og udenlandske kunder vedrørende alle aspekter inden for dansk arbejds- og ansættelsesret. Anna rådgiver bl.a. om ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, personalepolitikker, individuelle og kollektive afskedigelser, kunde- og konkurrenceklausuler, fratrædelsesaftaler samt vedrørende opholds- og arbejdstilladelser i Danmark.

Anna har siden sit 2. år på jurastudiet arbejdet i DLA Pipers afdeling for arbejds- og ansættelsesret. Anna blev cand.jur. i juni 2020 og har i løbet af sin uddannelse på Det Juridiske Fakultet beskæftiget sig med en række arbejds- og ansættelsesretlige områder, herunder både indenfor den kollektive arbejdsret og den individuelle ansættelsesret, hvor hun skrev sin bachelor- og kandidatafhandling.

I efteråret 2020 udgav Anna sit speciale i artikelform i magasinet ”HR Jura”. Artiklen omhandlede de ansættelsesretlige problemstillinger ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale.

Herudover har Anna læst på Fordham Law School i New York og har efterfølgende været i praktik i en nonprofitorganisation i New York, hvor hun bistod med at rådgive nystartede virksomheder og nonprofitorganisationer indenfor amerikansk ansættelsesret.

I marts 2021 havde Anna sin første retssag og har derfor efter blot 7-8 måneder som advokatfuldmægtig bestået sin retssagsprøve.

Kommende kurser

Se alle