Aktuel Ansættelsesret 2024

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Aktuel Ansættelsesret-image

Aktuel Ansættelsesret 2024


På dette kursus bliver du fuldt opdateret på den seneste udvikling i lovgivning og retspraksis inden for det ansættelsesretlige område, så du bliver i stand til at håndtere dagligdagens ansættelsesretlige problemstillinger effektivt og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.


VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDER

 • Nyt Arbejdstidsdirektiv: Krav om registrering af medarbejderes daglige arbejdstid
 • Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
 • Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v.
 • Nyt forbud mod indhentning af oplysninger om alder i forbindelse med rekruttering
 • Ny lov om barsel og forældreorlov
 • Nyeste retspraksis om opsigelser og bortvisning, herunder opsigelser i forbindelse med sygdom
 • Håndtering af medarbejderoplysninger under og efter ansættelsesforholdet (GDPR)
 • Whistleblowerordninger - praktiske implementering
 • Store Bededags afskaffelse -  betydning


Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage

Fordi du gerne vil kunne løse dine daglige ansættelsesretlige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt, og i overensstemmelse med lovgivningen.

Målgruppe
HR-ansvarlige, ledere, konsulenter, medarbejdere og alle andre, der har ansvaret for at håndtere ansættelsesretlige problemstillinger.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kaffe/te, og vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Ønskes kursusmaterialet på papir skal du selv printe det. Læs mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Opsigelse af medarbejdere

Hvilke love og regler skal iagttages når medarbejdere skal opsiges? Hvordan er reglerne for bortvisning og fritstilling?
Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver og medarbejdere? Hvordan sikrer man medarbejdere en værdig afsked?

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Aktuel Ansættelsesret 2024


Ansættelsesretten er et dynamisk retsområde, der konstant ændrer sig. I en travl hverdag, hvor der er fuld fokus på den daglige drift, kan man som arbejdsgiver let komme til at overse nogle faldgruber, der i værste fald kan komme til at få store økonomiske konsekvenser og koste virksomheden dyrt.

VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDER

 • Nyt Arbejdstidsdirektiv: Krav om registrering af medarbejderes daglige arbejdstid
 • Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
 • Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v.
 • Nyt forbud mod indhentning af oplysninger om alder i forbindelse med rekruttering
 • Ny lov om barsel og forældreorlov
 • Nyeste retspraksis om opsigelser og bortvisning, herunder opsigelser i forbindelse med sygdom
 • Håndtering af medarbejderoplysninger under og efter ansættelsesforholdet (GDPR)
 • Whistleblowerordninger - praktiske implementering
 • Store Bededags afskaffelse -  betydning


På kurset vil vi særligt fokusere på

 • Nyeste retspraksis inden for det ansættelsesretlige område
 • Håndtering af samarbejdsvanskeligheder og manglende performance
 • Håndtering af sygdomsforløb, herunder risici i relation til forskelsbehandlingsloven
 • Bortvisningssager – hvornår har medarbejderen væsentlig misligholdt ansættelsesforholdet?
 • Den praktiske implementering og håndtering af de nye barselsregler


Hovedpunkter

 • Masseafskedigelser, omplacering, genansættelser mv., som følge af tidernes ugunst (f.eks. Covid-19)
 • Den nye ferielovs betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Persondatalovgivningens betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Forbuddet mod forskelsbehandling af særligt beskyttede medarbejdere, herunder opsigelse f.eks. på grund af køn, alder eller handicap – opdatering på seneste rets- og nævnspraksis
 • Ændring og opsigelse af ansættelsesforhold, - herunder arbejdsgivers ledelsesret, ændringer af ansættelsesbetingelser, lønnedgang m.v.
 • Korrekt formulering af en afskedsbegrundelse
 • Ansættelsesklausuler – den praktisk håndtering og nødvendighed
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Fratrædelsesaftaler - nyeste praksis vedrørende endelighedsbestemmelser
 • Medarbejderes konkurrerende handlinger efter ansættelsesforholdets ophør - fokus på reglerne i markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder 
 • Misligholdelse af ansættelsespligter, herunder bortvisning
 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, herunder de særlige opmærksomhedspunkter ved direktørkontrakter
 • Barselsregler og sygedagpenge – herunder direktivet om fædreorlov og anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær
 • Håndtering af langtidssygefravær
 • Arbejdsmiljøloven, - herunder særlig fokus på øget brug af hjemmearbejdspladser (f.eks. som følge af Covid-19), det generelt skærpede bødeniveau og det såkaldte kompetencepåbud


Særlige opmærksomheder

 • Direktivet om minimumsrettigheder og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Whistleblowerdirektivet - for danske arbejdspladser med mere end 50 ansatte
 • De forskellige tvisteløsningsorganer
 • EU-regler om bl.a. arbejdstidskontrol – hvordan kan kravene overholdes i praksis
 • Ligebehandlingsloven – opdatering om lovændring og retspraksis
 • Reglerne for modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Faldgruber – og almindeligt forekommende fejl og misforståelser
 • Muligheder og uundværlige tips til dagligdagen

 

Praktiske og relevante eksempler fra virkeligheden inddrages løbende i undervisningen.


Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kaffe/te, og vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Ønskes kursusmaterialet på papir skal du selv printe det. Læs mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Opsigelse af medarbejdere

Hvilke love og regler skal iagttages når medarbejdere skal opsiges? Hvordan er reglerne for bortvisning og fritstilling?
Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver og medarbejdere? Hvordan sikrer man medarbejdere en værdig afsked?

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Kommende kurser

Se alle