Energiafgifter

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Energiafgifter-image

Energiafgifter

De seneste års klimadebat har medført en række ændringer på energiafgiftsområdet. I foråret 2020 blev der indgået aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme, i sommeren 2020 blev der indgået en klimaaftale og i vinteren 2020 kom der en grøn skattereform. De tre aftaler bliver løbende omdannet til lovgivning og implementeret. Således er energiafgiftsreglerne i konstant udvikling og samtidig med at reglerne ændres, oplever vi en øget kontrolindsats fra Skattestyrelsen.

Det ses desuden at Skattestyrelsen i øget grad påberåber grov uagtsomhed når virksomheder har begået fejl ved beregning og angivelse af afgifter eller godtgørelse. Ved grov uagtsomhed kan Skattestyrelsen regulere i en virksomheds afgiftsforhold helt op til 10 ÅR TILBAGE.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være helt ajour på energiafgiftsområdet, og kunne løse dine daglige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt. Samt ikke mindst at sikre et højt compliance niveau og på den måde undgå risici ved Skattekontrol.

Målgruppe
Regnskabsmedarbejdere, konsulenter, og alle andre, der har ansvaret for at håndtere problemstillinger på energiafgiftsområdet.

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Moms

Det handler om at være klædt godt på rent momsfagligt i denne tid. Vi kommer derfor ind på rigtig mange daglige udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed, når det kommer til moms. Både i Danmark - men også ved handel med udlandet.

Videre

Aktuel Moms

Aktuel Moms
Netværk Moms & Afgifter

I netværk Moms & Afgifter behandler vi alle emner inden for moms- og afgiftsområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Moms & Afgifter

Netværk Moms & Afgifter

Energiafgifter

Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug samt korrekt beregning af den berettigede afgiftsgodtgørelse. På dette kursus får du kendskab til fortolkning og opgørelsesmetoder inden for afgifter på forskellige former for energi.

Du får fuldt overblik over, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset tager udgangspunkt i nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, bindende svar fra Skatterådet og gældende retspraksis.

Kurset sætter også fokus på Skattestyrelsens praksis om, at konstaterede fejl på energiafgiftsområdet ved kontrolbesøg betragtes som "grov uagtsomhed" fra virksomhedens side. Denne betragtning kan åbne op for 10 års genoptagelse. Vi drøfter bl.a., hvordan man som virksomhed kan opbygge en stærk governance struktur og et stærkt kontrolmiljø omkring energiafgifter.

Faldgruber er der rigeligt af på dette komplicerede og komplekse område. På kurset lærer du, hvordan du navigerer uden om faldgruberne. Samtidig er det også meget nemt at misforstå reglerne for godtgørelse af betalte afgifter. Mange virksomheder kommer uforvarende til at snyde sig selv økonomisk set – desværre ofte for betragtelige beløb. På kurset lærer du at beregne godtgørelsesbeløb korrekt – så du ikke snyder dig selv.

Særlige opmærksomheder

 • Klimaaftalen fra 2021 med tilhørende lovændringer
 • Den Grønne Skattereform
 • Sikring af et højt compliance niveau
 • Faldgruber og risikoområder
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Nye regler for de såkaldte ’bilagsvirksomheder/liberale erhverv’ fra 2023


Hovedpunkter

 • Gennemgang af den nye klimaftale, dens indhold og konsekvenser for danske virksomheder     
 • Gennemgang af den Grønne Skattereform
 • Gennemgang af de forskellige nationale afgifter på gas, kul, affaldsvarme, svovl, CO2, NOx og ledningsført vand. 
 • Gennemgang af de EU-harmoniserede afgifter på mineralolieprodukter og elektricitet
 • Afgiftspligtige personer
 • Fritagelse for energiafgifter
 • Fradrag og godtgørelse af afgifter – hvad kan du få godtgørelse for
 • Godtgørelsernes størrelse og beregning heraf
 • Opmærksomheder omkring overskudsvarme
 • Fordeling af energi mellem proces og rumvarme
 • Opladning af elbiler
 • Egen energiproduktion ved solceller m.v.
 • Samspillet mellem moms og energiafgifter
 • Fuld, delvis eller ingen ret til godtgørelse
 • De særlige regler for de såkaldte ’bilagsvirksomheder/liberale erhverv’
 • De administrative bestemmelser om regnskabsføring, registreringskrav, angivelse og fakturering


Særlig fokus på

 • Dokumentationskrav – skrappe krav skal opfyldes. Skal sidde lige i skabet ellers kan det blive rigtig dyrt
 • Brugen af målere - fordel eller ulempe?
 • Skattestyrelsens sanktionsmuligheder, hvis der begås fejl og gældende regler ikke efterleves

 
Der vil være praktiske opgaver i løbet af dagen, som understøtter de teoretiske indlæg. 


Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Moms

Det handler om at være klædt godt på rent momsfagligt i denne tid. Vi kommer derfor ind på rigtig mange daglige udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed, når det kommer til moms. Både i Danmark - men også ved handel med udlandet.

Videre

Aktuel Moms

Aktuel Moms
Netværk Moms & Afgifter

I netværk Moms & Afgifter behandler vi alle emner inden for moms- og afgiftsområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Moms & Afgifter

Netværk Moms & Afgifter

Undervisere

Kommende kurser

Se alle