Aktuel Løn 2021

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Aktuel Løn 2021-image

Med et helt nyt og aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i 2021 – og ikke mindst muligheder og løsninger.
Vi gennemgår bl.a. sandsynlige kontrolområder ved en arbejdsgiverkontrol. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere på dagens kursus.

Kurset tager som altid udgangspunkt i nyeste love, domme og afgørelser, og gældende retspraksis.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være helt ajour på lønområdet, og kunne løse dine daglige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt.

Målgruppe
HR- og lønmedarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, konsulenter og andre som er i berøring med lønspørgsmål kan også med fordel deltage.

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).


BEMÆRK, AT DETTE KURSUS OGSÅ KAN FÅS SOM ONLINE-KURSUS!

Vil du deltage online så gå til online udgaven af kurset.Andre besøgte også disse sider...

Lønindberetning fra A-Z

Med udgangspunkt i Skattestyrelsens indberetningsvejledning får du helt styr på brugen af alle felter i eIndkomstregistret. Hvilke felter bruges til hvad og hvornår og hvordan? Hvilke forpligtelser har en arbejdsgiver...

Videre

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Med et helt nyt og aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i 2021 – og ikke mindst muligheder og løsninger. Manglende eller forkerte indberetninger kan medføre både bøde til arbejdsgiver og ubehagelige skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Blandt meget andet kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner:

 • Øget brug af hjemmearbejdspladser - beskatningsmæssige overvejelser og opmærksomheder
 • Lovændring vedtaget: Radikal ændring af beskatning af fri bil til rådighed fra 2021, medfører bl.a. nødvendig årlig genberegning af beskatningsgrundlaget
 • Markant stigning i miljøtillægget (fri bil) - som følge af 'grøn omstilling'
 • Indberetning af forskudsferie – som følge af den nye ferielov af 1/9 2020. 
 • Skattefrie godtgørelser – et eviggyldigt risikoområde
 • Udvalgte personalegoder, der har Skattestyrelsens fulde opmærksomhed
 • Lønomlægning – konvertering af (højt) beskattet løn
 • Væsentlige ændringer til brugen af Felt 11 og Felt 63 i eIndkomstregistret


Lønindberetning og eIndkomst

 • Felt 11-anvendelse. Nye retningslinjer fra Skattestyrelsen
 • Udvidelse af indberetningspligter til Felt 63
 • Korrekt anvendelse af Felt 55/56
 • Anvendelse af korrekt lønperiode.  Er blevet vigtigere at have styr på fremadrettet…


Den nye ferielov

 • Indberetning af forskudsferie – som følge af den nye ferielov af 1/9 2020
 • Indberetning af feriepenge til eIndkomst – gennemgang af retningslinjer fra Skattestyrelsen og opmærksomheder
 • Den nye ferielov - brug det rigtige skattekort ved beregning af feriegodtgørelse

 

To tilbagevendende og eviggyldige problemområder kræver en særlig opmærksomhed, nemlig

Sondringen mellem A- og B-indkomst

 • Er din underleverandør i et ’tjenestelignende forhold’ til dig, skal du indeholde A-skat og AM-bidrag.
 • Hvornår er din underleverandør at betragte som ansat?
 • Hvordan og hvor meget hæfter arbejdsgiveren for A-skat og AM-bidrag der ikke er indeholdt (og betalt)?
 • Skattestyrelsen har udmeldt skærpet og øget kontrol af området.


Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse – et økonomisk risikoområde

 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder krav til dokumentation,
 • Iagttagelse af den berygtede 60-dages regel. At tage fejl her, kan blive en dyr fornøjelse. 
 • Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning.
 • Godtgørelse når der køres til kurser og uddannelsessteder – særlige regler. Meget ofte helt overset…
  Hvad sker der, hvis arbejdsgiver udbetaler godtgørelse med en lavere sats end ’statens satser’?
 • Rejsebegrebet – krav til afstand og varighed
 • Arbejdsgivers erstatningspligt til medarbejderen hvis beskatning udløses
 • Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås


Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder i 2021
Vi gennemgår sandsynlige kontrolområder ved arbejdsgiverkontrol på personalegodeområdet. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere:

 • Fratrædelsesgodtgørelse – hvornår kan den være skattefri?
 • Bespisning af medarbejdere – bl.a. ved overarbejde, i frokostordninger, ’belønningsmiddage’ mv.
 • Almindelig personalepleje – hvornår er det ikke længere personalepleje, men løn?
 • Gaver til medarbejdere - hvornår skal de beskattes?
 • Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede personalegoder
 • Personaleforeninger – hvornår er tilskud fra virksomheden skattepligtige for medarbejderne?
 • Øget brug af hjemmearbejdspladser - beskatningsmæssige overvejelser og opmærksomheder


Optimering af lønpakken

 • Fleksible personalegoder, hvad er op og ned og hvad er kravene til en fleksibel personalegodeordning
 • Lønomlægning. Konvertering af højt beskattet løn til et skattefrit gode. Særlige opmærksomheder. Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler.


Kørsel i firmabiler – Kører medarbejderen rundt i en tikkende ”skattebombe”?

 • Beskatning af fri bil eller skattefri anvendelse? Herunder kørsel i specialindrettede køretøjer. Der er tale om komplicerede regler, og misforståelser kan koste særdeles dyrt. Praktiske eksempler gennemgås.
 • Ændret beskatningsgrundlag ved leasing af bil pga. genberegningspligt efter 4 måneder
 • Elbiler – opmærksomheder, herunder opladning på arbejdspladsen
 • Bevisbyrde – beskatning firmabil – er der rådighedsret eller ej
 • Egenbetaling fri bil – reducering af den skattepligtige værdi - ordinære driftsomkostninger / ikke-ordinære?
 • Lovændring vedtaget: Radikal ændring af beskatning af fri bil til rådighed fra 2021, medfører bl.a. nødvendig årlig genberegning af beskatningsgrundlaget
 • Markant stigning i miljøtillægget (fri bil) -som følge af grøn omstilling


Andre udvalgte opmærksomheder

 • Skattekontoen – opdatering og opmærksomheder


Praktiske opgaver
I løbet af kursusdagen vil vi som vanligt byde på et par små praktiske og forfriskende opgaver…

 

Berlingske den 28. januar 2015:
”Personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, der volder
virksomheder de største problemer, når de skal indberette oplysninger til myndighederne
- virksomhederne risikerer bøder ved gentagne fejl i indberetningerne, hvis de ikke opdages af revisorerne”.

 

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

BEMÆRK, AT DETTE KURSUS OGSÅ KAN FÅS SOM ONLINE-KURSUS!
Vil du deltage online så gå til online udgaven af kurset.Andre besøgte også disse sider...

Lønindberetning fra A-Z

Med udgangspunkt i Skattestyrelsens indberetningsvejledning får du helt styr på brugen af alle felter i eIndkomstregistret. Hvilke felter bruges til hvad og hvornår og hvordan? Hvilke forpligtelser har en arbejdsgiver...

Videre

Lønindberetning fra A-Z

Lønindberetning fra A-Z
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Frank Olsen-image

Frank Olsen

Skattekonsulent

Frank er oprindeligt bankuddannet og har desuden arbejdet 5 år som leder i detailbranchen. De sidste 22 år har Frank været ansat i Told&Skat, SKAT og nu Skattestyrelsen. I gennem årene har Frank lavet kontrol af moms, lønsumsafgift og arbejdsgiverforhold. Har desuden undervist i Skattestyrelsens systemer både internt og eksternt. Siden 2008 har han beskæftiget sig intenst med eIndkomst og i de seneste 2 år har han været en del af processejer-teamet på eIndkomst. Frank har undervist i arbejdsgiverforhold/eIndkomst i 10 år for adskillige kursusvirksomheder.

Andreas Stahlberg-image

Andreas Stahlberg

Partner, Fokuskurser

Andreas har en mangeårig baggrund fra revisionsbranchen, SKAT og undervisningsbranchen. Andreas har i løbet af de seneste 25 år undervist og udviklet kurser i økonomi, herunder regnskab og bogføring. Har i årenes løb afholdt en lang række kurser og foredrag for dansk erhvervsliv og er en efterspurgt underviser og foredragsholder. Er kendt for sin humoristiske indgangsvinkel til emner som af mange ellers betragtes som 'knastørt stof', og er garant for, at det bestemt kan lade sig gøre at kombinere høj faglighed og humor. Med stort udbytte til følge for kursusdeltagerne... Hos Fokuskurser underviser Andreas primært i momsforhold, personalebeskatning, bogholderi og regnskab, og er leder af de faglige netværk.


"Frank og Andreas er to dygtige og sjove instruktører, der præsenterer stoffet meget aktuel og relevant. De to har et godt samarbejde og supplerer hinanden særdeles godt. De formår at gøre selv det på papiret kedeligste stof til en god oplevelse."

- Marianne Mammen, Sydbank A/S,


Kommende kurser

Se alle