Ferieloven

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Ferieloven-image

Ferieloven

BEMÆRK, AT DETTE ER ET HALVDAGSKURSUS.

Den nye ferielov trådte i kraft 1/9 2020. Fra den dato er vi alle overgået til at afholde ferie efter ’samtidighedsprincippet’ På dette kursus får du et komplet overblik over ferieloven, og naturligvis også de nye regler, så du forstår at anvende loven korrekt i dit daglige arbejde. Ferieloven har altid været kompleks, - og dét er den bestemt stadig. Også efter ændringerne 1/9 2020.

Kurset tager udgangspunkt i den gældende ferielovgivning, de seneste ændringer og retspraksis.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil kunne forstå og håndtere ferielovens regler korrekt i dit daglige arbejde.

Målgruppe
Alle der har den mindste berøring med ferieloven, og vil lære ferieloven og - måske ikke mindst - de nye regler at kende.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 3 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt forplejning; morgenbrød, frokostsandwich, kaffe/te, og vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Ønskes kursusmaterialet på papir skal du selv printe det. Læs mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Dagens forløb

 • Undervisning kl. 9.00-10.00
 • Pause kl. 10.00-10.10
 • Undervisning kl. 10.10-11.00
 • Pause kl. 11.00-11.10
 • Undervisning kl. 11.10-12.00
 • Frokostsandwich og networking kl. 12.00


Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Ferieloven

BEMÆRK, AT DETTE ER ET HALVDAGSKURSUS.

På dette kursus får du en bred forståelse af ferielovens generelle regler, og de nye regler, der er gældende fra 1/9 2020, og hvordan de skal anvendes i praksis. Du lærer hvad ”samtidighedsferie” er, og hvordan det fungerer i praksis.

Introduktion

 • Hvad er formålet med ferieloven, hvordan er den indrettet, og hvem er omfattet af loven
 • Ferieforhold i relation til ansættelseskontrakten


Ferieafholdelse

 • Ferieloven principper om optjening af feriedage
 • ’Samtidighedsferie’ – sådan fungerer det
 • Mulighederne for at få ferie på forskud
 • Hvordan og hvornår skal ferie afholdes/placeres i kalenderen?
 • Arbejdsgivers muligheder for varsling af ferie, herunder i opsigelsesperioden
 • Feriehindringer for medarbejderen, som f.eks. lukkedage, opsigelse, sygdom, barsel, orlov mv.
 • Forældelse af feriedage
 • Muligheder for overførsel af ferie til næste ferieår


Retten til ferie uden betaling fra arbejdsgiver

 • Har man ret til ferie selvom man ikke har optjent ferie hos en arbejdsgiver?


Retten til ferie betalt af arbejdsgiver

 • Medarbejdere omfattet af ferieloven har altid ret til betalt ferie, for de dage der er optjent. Men kan arbejdsgiver og lønmodtager lave andre aftaler?
 • Hvad er reglerne for ferie med løn, feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse?Hvordan er optjeningsreglerne ift. hoved- og restferie?


Muligheder for udbetaling af feriepenge

 • Den 5. og den 6. og den 7. ferieuge… ?
 • Ved ansættelsesophør
 • Ved forskellige feriehindringer


Andre opmærksomheder

 • Kan virksomheden modregne eventuelle tilgodehavende hos medarbejderen i feriepenge?
 • Indbetaling af ’indefrosne feriepenge’ til den nye feriefond for overgangsperioden eller ej?
 • Ferie til elever og lærlinge


Indberetning og indbetaling

 • Hvad skal betales hvornår og hvortil?
 • Fristerne for betaling af feriepenge, ferietillæg, løn under ferie m.v.


Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 3 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt forplejning; morgenbrød, frokostsandwich, kaffe/te, og vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Ønskes kursusmaterialet på papir skal du selv printe det. Læs mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Dagens forløb

 • Undervisning kl. 9.00-10.00
 • Pause kl. 10.00-10.10
 • Undervisning kl. 10.10-11.00
 • Pause kl. 11.00-11.10
 • Undervisning kl. 11.10-12.00
 • Frokostsandwich og networking kl. 12.00

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Sara Margon Prip-image

Sara Margon Prip

Advokatfuldmægtig, NJORD Law Firm

Sara Margon Prip er advokatfuldmægtig og beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret.

Kommende kurser

Se alle