Debitorstyring

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Debitorstyring-image

Debitorstyring 2024

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2024. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen. Efter kurset vil du have helt styr på, hvordan man i praksis gør.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil kunne håndtere dine daglige udfordringer og problemstillinger med inddrivelse af tilgodehavender optimalt og effektivt, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Målgruppe
Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, og andre der arbejder med inddrivelse af tilgodehavender.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Regnskabsanalyse

På dette 2-dages kursus lærer du at 'læse mellem linjerne', og forstå de indbyrdes sammenhænge mellem alle regnskabets tal.

Videre

Regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse
Netværk Regnskab & Økonomi

I netværk Regnskab & Økonomi behandler vi alle emner inden for regnskabs- og økonomiområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Regnskab & Økonomi

Netværk Regnskab & Økonomi

Debitorstyring 2024

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt debitorbogholderi fungerer. Der er særligt fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet i forbindelse med processer for debitorstyring. Bl.a. kommer vi ind på følgende digitale tilgange som kan overvejes:

 • Skrive (rykker)breve ved at indtale dem (tale-til-tekst)
 • Sende rykkere pr. email og pr. SMS
 • Modtage betaling af gælden/afdrag via MobilePay
 • Få underskrevet dokumenter digitalt, f.eks. ved frivillige forlig (Penneo, E-signatur.dk mv.)
 • Bruge Facebook aktivt i inddrivelsesproceduren. Bruge Google og internettet i øvrigt, når en skyldner bliver væk, og ikke er til at finde længere.
 • Lægge dokumenter i en ”sky” (f.eks. når du kommunikerer med skyldner eller advokat)


Kreditpolitik og debitorstrategi:   

 • Udarbejdelse af kredit-/debitorpolitik 
 • Leverandørvilkår - herunder når debitorvirksomhed opstiller egne kriterier for betaling. Hvad kan og må debitor?    


Overholdelse af betalingsfrist

 • Skal en kreditor have pengene til rådighed på sin bankkonto på forfaldsdagen, eller er det nok at debitoren betaler på forfaldsdagen, hvorved pengene først er til rådighed på kreditors bankkonto, måske tidligst 1-2 dage efter?


Inddrivelse af tilgodehavender - almindelige forhold: 

 • Om at sikre sin fordring bedst muligt herunder om sikringsakter og brug af forsikring
 • Aftaleretlige forhold som er vigtige at kende til i forbindelse med fordringens inddrivelse, herunder om mulighed for ved aftale med kunde at forbedre retsstillingen
 • Lovmæssige rettigheder, herunder om renter, gebyrer og andre tillæg til fordringen 
 • Egeninkasso - den praktiske gennemførelse og kreditors mulighed for at pålægge gebyr herfor
 • Praktisk inddrivelse - fordringshavers rettigheder mv.


Inddrivelse af tilgodehavender i udlandet

 • Opmærksomheder, procedurer og muligheder


Rykkerproceduren:

 • Hvor mange rykkere må man sende - og hvor mange bør man sende?
 • Hvis ikke du opkræver et rykkergebyr, har din advokat så mulighed?
 • Formulering af rykkere, således at al lovgivning overholdes


Kredittidsregler og gebyrer:

 • Hvad har kreditor ret til at opkræve i renter og gebyrer ved forsinket betaling
 • Hvordan kan kreditor forbedre sin retsstilling
 • Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb, der kan pålægges ud over de almindelige gebyrer


Debitors konkurs

 • Opmærksomheder, procedurer og muligheder


Forældelse: 

 • Overordnet gennemgang af forældelsesreglerne
 • Hvordan forældes kreditor krav efter 3 år
 • Hvordan forlænges forældelsesfristen til 10 år
 • Hvordan suspenderes forældelsen af et krav 


Moms og skattemæssige forhold:  

 • Hvordan og hvornår kan kreditor få skat og moms tilbage på tabte fordringer          


Debitorstyring og "compliance" vedrørende overholdelse af persondatareglerne

 • Hvornår må man sende rykkere pr. e-mail til en kunde (f.eks. sender e-mails med personnumre eller gældsoplysninger)?
 • Hvornår skal man sende mails sikkert/krypteret
 • I hvilket omfang må man bruge skyldnernes CPR-nummer.
 • Krav om databehandleraftaler, når man har nogle "ude i byen" til at behandle data.

 

Praktiske tips til dagligdagen:
Du får en række praktiske tips med hjem, herunder om:

 • Hvordan du kommunikerer bedst med skyldner.
 • Hvordan du indgår afdragsordninger.
 • Hvordan du foretager udlæg.
 • Hvordan du benytter RKI/Experian.
 • Hvordan du udfyldelser et betalingspåkrav.

 

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet 'Anden relevant lovgivning og faglige standarder' (læs mere på fsr.dk).
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Regnskabsanalyse

På dette 2-dages kursus lærer du at 'læse mellem linjerne', og forstå de indbyrdes sammenhænge mellem alle regnskabets tal.

Videre

Regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse
Netværk Regnskab & Økonomi

I netværk Regnskab & Økonomi behandler vi alle emner inden for regnskabs- og økonomiområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Regnskab & Økonomi

Netværk Regnskab & Økonomi

Undervisere

Per Hald-image

Per Hald

Advokat (H), Advokatfirmaet Hald

Per rådgiver danske virksomheder specielt inden for fast ejendom og byggeri, og er også en erfaren rådgiver i forbindelse med rekonstruktioner mv. Er desuden formand og bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i danske virksomheder.

Har undervist i insolvensretlige emner og bestyrelsesarbejde i en lang årrække.

Kommende kurser

Se alle