Årsafslutning & Skatteregnskab 2024

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Årsafslutning & Skatteregnskab-image

Årsafslutning & Skatteregnskab 2024

Kurset fokuserer på udarbejdelse af årsrapporten og skatteregnskab for selskaber i 2024. Sådan kommer du fra driftsregnskab til skatteregnskab...

Vi vil på dette kursus komme omkring din gennemgang af balancen og resultatopgørelsen med fokus på indregning, måling og præsentation, dvs. udarbejdelsen af din årsrapport for 2024. Herefter vil vi komme ind på opgørelsen af den skattemæssige indkomst for året, herunder specifikt gennemgang af forhold, hvor der er forskel på den regnskabsmæssig og den skattemæssige behandling, eller særlige forhold for 2024.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være klar til udarbejdelse af årsregnskabet og skatteberegning og selvangivelse for for selskaber i 2024.

Målgruppe
Erhvervsdrivende, både selskaber og selvstændige, - og alle andre, der ønsker viden om årsafslutning og skatteberegning for selskaber i 2024.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet ’Revisions- og erklæringsområdet' (læs mere på fsr.dk).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Regnskab | Moms | Skat

På dette 3-dages kursus får du helt styr på hvordan man udarbejder og opstiller et årsregnskab. Fra vugge til grav. Fra bilag til selvangivelse. Fra A til Z. Vi kommer hele vejen rundt...

Videre

Regnskab | Moms | Skat

Regnskab | Moms | Skat
Netværk Regnskab & Økonomi

I netværk Regnskab & Økonomi behandler vi alle emner inden for regnskabs- og økonomiområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Regnskab & Økonomi

Netværk Regnskab & Økonomi

Årsafslutning & Skatteregnskab 2024

Kurset fokuserer på udarbejdelse af årsrapporten og skatteregnskab for selskaber i 2024. Sådan kommer du fra driftsregnskab til skatteregnskab...

Vi kigger på indregning og værdiansættelse af aktiver og forpligtelser samt præsentationskrav er væsentlige områder, når årsrapporten skal udarbejdes, og dokumentation afleveres til revisor.
Desuden kommer vi omkring din gennemgang af balancen og resultatopgørelsen med fokus på indregning, måling og præsentation, dvs. udarbejdelsen af din årsrapport for 2024.

Eksempler på spørgsmål, vi berører:

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når årsrapporten udarbejdes?
 • Hvad hvis jeg har udenlandske dattervirksomheder – hvad gør jeg ?
 • Hvornår skal jeg lave en nedskrivningstest, og hvornår skal vi nedskrive?
 • Hvilke poster skal jeg indregne på min egenkapital?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg har omlagt lån i løbet af regnskabsåret?
 • Min modervirksomhed aflægger årsrapport efter IFRS, men jeg aflægger efter ÅRL - hvad gør jeg?


På baggrund af den regnskabsmæssige årsrapport vil vi komme ind på opgørelsen af den skattemæssige indkomst for året, herunder specifik gennemgang af forhold, hvor der er forskel på den regnskabsmæssig og den skattemæssige behandling:

 • Forskelle på skat for personlige virksomheder og virksomheder i selskabsform
 • Hvordan påvirker regnskabsmæssige nedskrivninger den skattepligtige indkomst
 • Skattemæssige afskrivninger på anlægsaktiver
 • Forhøjet skattefradrag for omkostninger til forskning og udvikling
 • Udfyldelse af selvangivelsen
 • Udskudt skat
 • ... og ikke mindst; beregning af den skattepligtige indkomst for året


Undervisningen vil foregå med slides, cases og praktiske eksempler.


Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer under fagområdet ’Revisions- og erklæringsområdet' (læs mere på fsr.dk).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Regnskab | Moms | Skat

På dette 3-dages kursus får du helt styr på hvordan man udarbejder og opstiller et årsregnskab. Fra vugge til grav. Fra bilag til selvangivelse. Fra A til Z. Vi kommer hele vejen rundt...

Videre

Regnskab | Moms | Skat

Regnskab | Moms | Skat
Netværk Regnskab & Økonomi

I netværk Regnskab & Økonomi behandler vi alle emner inden for regnskabs- og økonomiområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk Regnskab & Økonomi

Netværk Regnskab & Økonomi

Undervisere

Kommende kurser

Se alle