Ansættelseskontrakter

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Ansættelseskontrakter-image

Ansættelseskontrakter

Medarbejderens ansættelseskontrakt er grundstenen for det enkelte ansættelsesforhold. Der er lovmæssige krav til ansættelseskontraktens indhold og hvornår den skal udstedes, ligesom uheldige eller uhensigtsmæssige formuleringer vil falde tilbage på arbejdsgiveren. Kurset har til formål at give dig en indføring i reglerne på området, herunder hvilke nye tendenser og afgørelser, der har betydning for ansættelseskontraktens udformning og virkning på det enkelte ansættelsesforhold.

Et EU-direktiv fastsætter nye minimumsstandarder, som ikke i forvejen følger af ansættelsesbevisloven, hvilket betyder, at ansættelsesbevisloven ændres, så loven er i overensstemmelse med direktivet. Direktivet skulle være indarbejdet i dansk lovgivning inden den 1. august 2022 - men Folketinget har udskudt lovarbejdet.

Lige nu (marts 2023) foreligger kun et ‘udkast til lovforslaget’, der er sendt i høring, - med høringsfrist 6. marts 2023. Når lovforslaget endelig bliver fremsat i Folketinget, så skal det 1., 2., og 3.gangs behandles i Folketinget før vedtagelse. 
Det forventes at lovforslaget vedtages med virkning pr. 1. juli 2023.

VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDER PR. 1. JULI 2023
● EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
● Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v.


Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanen 'INDHOLD' ovenfor.

Derfor skal du deltage
Fordi du vil have udviklet dine personalejuridiske kompetencer inden for et område, som har betydning for hver eneste ansættelse i jeres organisation. Du får en indføring i de forskellige regler og faldgruber indenfor området, ligesom undervisningen vil blive suppleret med praktiske eksempler, gode råd og formuleringer, som kan implementeres i jeres standardkontrakter og daglige arbejdsgange.

Målgruppe
Alle der beskæftiger sig med ansættelse, afskedigelse og HR-processer, eksempelvis HR-chefer og HR-medarbejdere eller dig, der blot vil tilegne dig eller opdatere din viden på området.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Ansættelseskontrakter

Kursets indhold tager udgangspunkt i ansættelsesbevisloven og de relevante EU-direktiver, som påvirker de nationale regler. Du får en dybdegående, systematisk og overskuelig indføring i de regler, som regulerer medarbejdernes ansættelsesbeviser/kontrakter.

Et EU-direktiv fastsætter nye minimumsstandarder, som ikke i forvejen følger af ansættelsesbevisloven, hvilket betyder, at ansættelsesbevisloven ændres, så loven er i overensstemmelse med direktivet. Direktivet skulle være indarbejdet i dansk lovgivning inden den 1. august 2022 - men Folketinget har udskudt lovarbejdet.

Lige nu (marts 2023) foreligger kun et ‘udkast til lovforslaget’, der er sendt i høring, - med høringsfrist 6. marts 2023. Når lovforslaget endelig bliver fremsat i Folketinget, så skal det 1., 2., og 3.gangs behandles i Folketinget før vedtagelse. 
Det forventes at lovforslaget vedtages med virkning pr. 1. juli 2023.

Medarbejderens ansættelseskontrakt er grundstenen for det enkelte ansættelsesforhold. Der er lovmæssige krav til ansættelseskontraktens indhold og hvornår den skal udstedes, ligesom uheldige eller uhensigtsmæssige formuleringer vil falde tilbage på arbejdsgiveren. Kurset har til formål at give dig en indføring i reglerne på området, herunder hvilke nye tendenser og afgørelser, der har betydning for ansættelseskontraktens udformning og virkning på det enkelte ansættelsesforhold.

Du får en opdatering på reglerne med et praktisk udgangspunkt med det mål, at du bliver i stand til at sikre, at jeres organisations ansættelsesbeviser og praksis stemmer overens med de gældende regler.

Kurset er dog ikke begrænset til at sikre, at I blot overholder mindstekravene. Vi gennemgår mange praktiske eksempler til forbedring af jeres kontrakter og du få overblik over de potentielle konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne.

Vi ser på, hvordan ansættelsesbeviset kan bruges til at regulere medarbejderes adfærd og sikre, at der leveres den aftalte og forventede indsats.

Vi fokuserer på væsentlige emner, der kræver en særlig opmærksomhed, såsom

  • EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (forventet ikrafttrædelse 1. juli 2023)

  • Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v. (forventet ikrafttrædelse 1. juli 2023)

  • efterfølgende ændringer af kontraktens indhold

  • ansættelsesklausuler,

  • manglende overholdelse af kontrakten

  • persondatalovgivningens (GDPR) konsekvenser for ansættelseskontrakten

  • og meget mere.....

 

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).

Kursussteder
Du finder en præsentation af vores kursussteder rundt om i landet via knappen nedenfor.

KursusstederAndre besøgte også disse sider...

Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver stadig mere reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i så kompliceret og kompleks lovgivning, at det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer.

Videre

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Jon Lauritzen-image

Jon Lauritzen

Advokat (H) og partner, DLA Piper

Jon beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning og er specialist inden for juridiske spørgsmål med relation til ansættelses-, skatte- og IT-ret. Inden for ansættelsesretten arbejder Jon med alle områder, der er relevante for private- og offentlige arbejdsgivere og yder også rådgivning til medarbejdere. Jon er desuden en yderst erfaren og efterspurgt underviser på sit felt, og har undervist dansk erhvervsliv i mere end 20 år.

Daniel Markussen-image

Daniel Markussen

Advokat (L), CIPP/E, DLA Piper

Daniel er specialist inden for arbejds- og ansættelsesret og yder rådgivning til danske og udenlandske klienter vedrørende alle aspekter inden for dansk arbejds- og ansættelsesret.

Arbejder bl.a. med incitamentsordninger, aktieoptionsaftaler, ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, individuelle og kollektive afskedigelser, fratrædelsesaftaler samt retssager om ansættelsesretlige forhold.

Har ligeledes erfaring i rådgivning om kollektive arbejdsretlige forhold, overenskomstforhandlinger og førelse af diverse nævnssager mv.

Derudover har Daniel ført en række sager vedrørende ansættelsesretlige tvister ved de civile domstole og diverse nævn.

Daniel er desuden en meget erfaren og efterspurgt underviser inden for ansættelses- og arbejdsret, og har undervist dansk erhvervsliv i en lang årrække.

Kommende kurser

Se alle