Aktuel Ansættelsesret 2021

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk erhvervsliv inden for
moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, GDPR, ansættelsesret, personalejura, HR og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

Aktuel Ansættelsesret 2021-image

På dette kursus bliver du fuldt opdateret på den seneste udvikling i lovgivning og retspraksis inden for det ansættelsesretlige område, så du bliver i stand til at håndtere dagligdagens ansættelsesretlige problemstillinger effektivt og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

● Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
● Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v. på vej
● Nye regler om barselsorlov på vej

Derfor skal du deltage
Fordi du gerne vil være løse dine daglige ansættelsesretlige udfordringer og problemstillinger optimalt og effektivt, og i overensstemmelse med lovgivningen.

Målgruppe
HR-ansvarlige, ledere, konsulenter, medarbejdere og alle andre, der har ansvaret for at håndtere ansættelsesretlige problemstillinger.

Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information
Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).Andre besøgte også disse sider...

Ansættelseskontrakter 2021

Alt du skal vide om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, indhold, detaljer og opmærksomheder. Hvad siger loven og reglerne?

Videre

Ansættelseskontrakter 2021

Ansættelseskontrakter 2021
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Ansættelsesretten er et dynamisk retsområde, der konstant ændrer sig. I en travl hverdag, hvor der er fuld fokus på den daglige drift, kan man som arbejdsgiver let komme til at overse nogle faldgruber, der i værste fald kan komme til at få store økonomiske konsekvenser og koste virksomheden dyrt.

● Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
● Nye og skærpede regler til indhold i ansættelsesbeviser m.v. på vej
● Nye regler om barselsorlov på vej

Overordnede punkter vi berører

 • Masseafskedigelser, omplacering, genansættelser mv., som følge af tidernes ugunst (f.eks. Covid-19)
 • Den nye ferielovs betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Persondatalovgivningens betydning for ansættelseskontrakter m.v. - opdatering
 • Forbuddet mod forskelsbehandling af særligt beskyttede medarbejdere, herunder opsigelse f.eks. på grund af køn, alder eller handicap – opdatering på seneste rets- og nævnspraksis
 • Ændring og opsigelse af ansættelsesforhold, - herunder arbejdsgivers ledelsesret, ændringer af ansættelsesbetingelser, lønnedgang m.v.
 • Korrekt formulering af en afskedsbegrundelse
 • Ansættelsesklausuler – den praktisk håndtering og nødvendighed
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Fratrædelsesaftaler - nyeste praksis vedrørende endelighedsbestemmelser
 • Medarbejderes konkurrerende handlinger efter ansættelsesforholdets ophør - fokus på reglerne i markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder 
 • Misligholdelse af ansættelsespligter, herunder bortvisning
 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, herunder de særlige opmærksomhedspunkter ved direktørkontrakter
 • Barselsregler og sygedagpenge – herunder direktivet om fædreorlov og anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær
 • Håndtering af langtidssygefravær
 • Arbejdsmiljøloven, - herunder særlig fokus øget brug af hjemmearbejdspladser (f.eks. som følge af Covid-19), det generelt skærpede bødeniveau og det såkaldte kompetencepåbud


Særlige opmærksomheder

 • Covid-19s betydning i relation til ansættelsesretlige overvejelser – herunder kontrakter og personalepolitiker
 • Direktivet om minimumsrettigheder og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Whistleblowerdirektivet - for danske arbejdspladser med mere end 50 ansatte
 • De forskellige tvisteløsningsorganer
 • EU-regler om bl.a. arbejdstidskontrol – hvordan kan kravene overholdes i praksis
 • Ligebehandlingsloven – opdatering om lovændring og retspraksis
 • Reglerne for modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Faldgruber – og almindeligt forekommende fejl og misforståelser
 • Muligheder og uundværlige tips til dagligdagen

 

Praktiske og relevante eksempler fra virkeligheden inddrages løbende i undervisningen.


Obligatorisk efteruddannelse
Kurset tæller med 6 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater (læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse).

Praktisk information

Kursusprisen inkluderer alle kursusmaterialer, kursusbevis samt fuld forplejning; morgenbrød, frokost, kage, kaffe/te, vand. Før kurset vil du som deltager få tilsendt dit kursusmateriale elektronisk (PDF), som du så selv kan downloade. Derfor er det en god idé at medbringe en bærbar PC eller en tablet til kurset. Ønskes kursusmaterialet på papir, skal du selv printe det og medbringe det til kurset. Læs evt. mere her: CSR|Socialt ansvar (nederst).Andre besøgte også disse sider...

Ansættelseskontrakter 2021

Alt du skal vide om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, indhold, detaljer og opmærksomheder. Hvad siger loven og reglerne?

Videre

Ansættelseskontrakter 2021

Ansættelseskontrakter 2021
Netværk HR, Personale & Løn

I netværk HR, Personale & Løn behandler vi alle emner inden for HR-, løn- og personaleområdet. Man kan ikke overvurdere styrken ved at være en del af et stærkt professionelt netværk.
Du er aldrig alene...

Videre

Netværk HR, Personale & Løn

Netværk HR, Personale & Løn

Undervisere

Daniel Markussen-image

Daniel Markussen

Advokat (L), CIPP/E, DLA Piper

Daniel er specialiseret i ansættelsesret og persondatalovgivning/GDPR og har i en årrække rådgivet virksomheder, faglige organisationer, direktører og lønmodtagere indenfor disse specialeområder. Derudover har Daniel ført en række sager vedrørende ansættelsesretlige tvister ved de civile domstole og diverse nævn. Daniel er desuden en meget erfaren og efterspurgt underviser inden for ansættelses- og arbejdsret, og har undervist dansk erhvervsliv i en lang årrække.

Jon Lauritzen-image

Jon Lauritzen

Advokat (H) og partner, DLA Piper

Jon beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning og er specialist inden for juridiske spørgsmål med relation til ansættelses-, skatte- og IT-ret. Inden for ansættelsesretten arbejder Jon med alle områder, der er relevante for private- og offentlige arbejdsgivere og yder også rådgivning til medarbejdere. Jon er desuden en yderst erfaren og efterspurgt underviser på sit felt, og har undervist dansk erhvervsliv i mere end 20 år.

Kommende kurser

Se alle