Svaret er 351! Men hvad er spørgsmålet?

Vi tilbyder efteruddannelse og ny viden til alle karrieretrin, og har samarbejdspartnere med +25 års erfaring med undervisning og rådgivning af dansk
erhvervsliv inden for moms, skat, regnskab, økonomi, salg, ledelse, kommunikation, projektstyring, personlig udvikling, ansættelsesret og personaleforhold.

Ved at lære andre, lærer vi selv

nyhed_Svaret er 351! Men hvad er spørgsmålet?
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 25. november 2021

Svaret er 351! Men hvad er spørgsmålet?

Svaret er 351!
Men hvad er spørgsmålet?

Alle ved, at 42 er svaret på 'det ultimative spørgsmål om livet, universet og alt det dér'. Men hvad er 351 så svaret på?

Hvad Porsche burde kalde deres nyeste elbil-model?

Antallet af pressemøder afholdt i Eigtveds Pakhus siden Covid19 brød ud?

Hvor mange dage der er gået, hvis der er 14 dage tilbage af et kalenderår?

Næh!

Det rigtige spørgsmål er:
”Hvad er den høje sats for skattefri befordringsgodtgørelse i 2022?”.

Nye 2022-satser for skattefrie godtgørelser m.v.
De 19 medlemmer af det kollegiale lægmandsorgan Skatterådet, har nemlig besluttet at 351 øre er en vanvittig god befordringsgodtgørelse pr. kørt kilometer i 2022 for lønmodtagere, der kører erhvervsmæssigt for deres arbejdsgiver i egen bil. 351 øre pr. km op til 20.000 km. Herefter falder satsen til 198 øre.

Bomben i 2022
Godtgørelsessatsen for cykel, knallert, el-løbehjul mfl. er nærmest eksploderet og er nu hævet med 1 øre!... så satsen i 2022 er hele 0,55 kr./km. Nogle vil snappe efter vejret nu...
Fans af el-løbehjul og cykler kan bryde ud i sang og lade glædestårerne trille frit: 10 km rullet/kørt = 5,50 kr. lige i foret!

Satsen på de 3,51 kr. (2022) er i øvrigt steget fra 3,44 kr. (2021). Årsagen er primært stigende priser på brændstof.

Opmærksomhed
Pas derfor på med ikke at benytte den nye 2022-sats ved udbetaling af befordringsgodtgørelse i januar for december-kørsel. Hvis man gør det, har man udbetalt for meget for decemberkørslen (brugt en for høj sats) og så vanker der et 'adfærdsregulerende dask i nakken' i form af beskatning af udbetalingen...

Et hurtigt overblik over nogle af de mest efterspurgte 2022-satser finder du lige her:

Skattefrie godtgørelser 2022
Skattefri befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km/år

Skattefri befordringsgodtgørelse over20.000 km/år

Skattefri befordringsgodtgørelse cykel, knallert m.fl.

Skattefri rejsegodtgørelse (kost)

Skattefri rejsegodtgørelse (logi)


3,51 kr./km

1,98 kr./km

0,55 kr./km

539 kr./døgn

231 kr./døgn

Befordringsfradrag 2022
Befordringsfradrag 25-120 km

Befordringsfradrag over 120 km


1,98 kr./km

0,99 kr./km

Gaver m.v. 2022
Julegave fra arbejdsgiver – skattefri op til

Personalegoder – påskønnelser (bagatelgrænse)

Personalegoder – arbejdsrelaterede  (bagatelgrænse)


900 kr.

1.200 kr.

6.600 kr.

Fri telefon m.v. 2022
Værdi af fri telefon, computer og internet


3.000 kr.

Topskattegrænse 2022
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)


552.500 kr.

Læs mere – og se mange flere 2022-satser - på vores 'Download'-side.


Relevante kurser der behandler godtgørelser og andre personalegoder
Aktuel Løn 2022
Lønindberetning fra A-Z